Svenska laddhybrider laddas ofta

Volkswagen Sverige har undersökt i hur stor utsträckning laddhybridförare nyttjar drivlinans elektriska potential. Svaret är att hälften av laddhybriderna tar sig fram på el mer än 80 procent av körsträckorna.

Det tvistas en del om hur laddhybriderna används – körs de mestadels på el eller på bensin (eller diesel i vissa fall)? Volkswagen Sverige har för andra gången undersökt hur Volkswagen GTE-ägarna (de som kör laddhybriderna Golf GTE och Passat GTE) använder sina bilar och fått svaret att väldigt många prioriterar elektricitet framför bensin.

På frågan ”Hur stor andel av körsträckan under en vanlig vecka uppskattar du sker i E-läget, det vill säga med ren eldrift?” svarade exakt hälften av de 200 tillfrågade GTE-förarna (som köpt eller leasat en ny VW-laddhybrid under 2018) att de kör på elektricitet mellan 81 och 100 procent av sträckorna som avverkas.

– Jag är glad över att så många av våra kunder pluggar in kontakten, men jag är inte överraskad. Kunderna har både miljöskäl och ekonomiska skäl att maximera körningen på el. Om man laddar med förnybar el innebär detta att hälften av GTE-förarna kapat 80 procent av körningens klimatpåverkan och samtidigt sparar pengar, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

Notera att denna undersökning gäller för Volkswagen GTE-förare/ägare. Hur laddhybridförare av andra bilmärken använder sina bilar framgår inte av undersökningen.

Volkswagen Sveriges undersökning gav också svar på hur ofta laddhybridförarna laddar sina bilar. Nio av tio förare uppgav att de laddar bilen minst en gång om dagen, och nästan tre av tio att de laddar den flera gånger per dag.

− Det är fenomenalt bra att så många kör så mycket på el, men också ett intressant faktum att nästan tre av tio laddar sin bil flera gånger per dag. Det visar att man maximerar eldriften, men visar också behovet av bra laddmöjligheter när allt fler skaffar laddbara bilar, säger Sten Forsberg.

Som vi ser i siffrorna nedan är det ingen GTE-förare som struntar i elektriciteten och kör på enbart bensin. De som kör majoriteten av körsträckorna på bensin är också betydligt färre än de som kör majoriteten på el.

Körsträcka på el (%) Andel förare (%)
0 0,00
1-20 2,04
21-40 6,12
41-60 16,84
61-80 25,00
81-99 43,37
100 6,63