Foto: Illustration: Mattias Rabe

Svenska polisen testar elbilar

Svenska polismyndigheten har köpt in elbilar i form av tio stycken Nissan Leaf. Dessa ska nu utvärderas i de tre storstadsregionernas verksamhet.

Polisen försöker också dra sitt strå till stacken vad gäller sänkt miljöpåverkan. Av omkring 1 900 civila fordon inom myndigheten är i dag ett fåtal etanol- eller gasdrivna samt ett 20-tal elhybrider. Nu tar polisen ytterligare ett kliv för att anpassa sig till riksdagens miljömål om att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och EU:s mål om att tätortstrafik ska vara utsläppsfri år 2050. Därför har polisen köpt in tio exemplar av elbilen Nissan Leaf. Man har valt den variant som har 30 kWh-batteri för längre räckvidd (på papperet upp till 25 mil).

– Det finns många fördelar med elbilar. De går tyst, släpper inte ut några avgaser och har en lägre driftskostnad än bilar som drivs av fossila bränslen, säger Henrik Långmark, projektledare vid gruppen för miljöledning vid polismyndigheten.

Henrik Långmark menar att många av polisens fossilbränsledrivna bilar kan ersättas med elbilar eftersom en stor del av resorna inom civil och administrativ verksamhet är kortare sträckor. Han poängterar att elbilarna inte kommer att användas som uttryckningsfordon (och därmed inte kommer att vara målade så som på vår illustration ovan).

Elbilarna som nu ska utvärderas är utrustade med alkolås samt navigationssystem som kan lotsa poliserna snabbt och enkelt till närmaste laddstation. Polisen kommer dessutom att installera egna laddboxar.

– Hur långt man kan köra innan batteriet måste laddas beror på körsätt, väder och väglag men man räknar med 18-19 mil. Det går även att välja olika lägen som gör att batteriet laddas medan man kör, säger Henrik Långmark.

De tio bilarna, fyra i Stockholm, tre i Göteborg samt tre i Malmö varav en används av Noa (Nationella operativa avdelningen), har till största del bemöts positivt av brukarna.

– Bilen har fin väghållning och går väldigt tyst. Att den går tyst har både för- och nackdelar. Den är behaglig att köra men fotgängare och cyklister hör inte när man kommer. Det är därför extra viktigt att vara uppmärksam när man kör elbil, säger Jan Carlsson vid nationell samordning/krisberedskap, Noa.

Polisens test med elbilar pågår till och med den 30 april i år, därefter ska försöket utvärderas. Faller det väl ut ska polisen köpa in ytterligare tio elbilar.