Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
1 AV 2
Daniel Östlund provkör Tesla Model S Plaid i snö 2022
2 AV 2
Foto: Patrik Lindgren / Expressen Lifestyle

Tesla: Hållbar energi är inte bara möjlig – utan även billigare

I tider när klimathotet blir allt större kan det kanske vara roligt med en mer positiv nyhet. Det står i detta fall Tesla för, som räknat ut att ett hållbart energisystem över de kommande decennierna inte bara är möjligt att nå – utan även är billigare än alternativet.

Det är erkänt svårt att på ett rättvisande sätt räkna på både energisystems miljöpåverkan, och livscykelanalyser för ingående delar. De ingående parametrarna är många, och i de allra flesta fall måste mer eller mindre rättvisande uppskattningar göras. Därmed inte sagt att det inte finns ett värde i att försöka göra detta, och det är precis vad Tesla nu har gjort.

Under Teslas så kallade Investor Day – en konferensliknande dag för de som investerat i Tesla – steg nämligen vd:n Elon Musk upp på scen tillsammans med en av Teslas toppingenjörer, Drew Baglino, och levererade ett hoppfullt budskap i tider av klimatoro. ”Världen kommer att gå över till ett hållbart energisystem, och den kommer att göra det inom din livstid”, sa Musk.

Resonemanget bakom uttalandet bygger en rad beräkningar, som förvisso bygger på antaganden, men som ändå är till synes rimliga. Ett nyckelvärde som Tesla räknar med är att det totala energibehovet i världen kommer att vara runt 20 TW i total effekt från förnybara källor. Som en jämförelse är det knappt 10 000 gånger så mycket som Forsmarks kärnkraftverk klarar av med sina tre reaktorer (de ger totalt lite över 3 GW).

Huvudpunkterna ur Teslas presentation på Investor DayHuvudpunkterna ur Teslas presentation på Investor DayHuvudpunkterna ur Teslas presentation på Investor Day
Huvudpunkterna ur Teslas presentation på Investor Day Foto: Tesla / Tesla

Det stora talet till trots menar Tesla att den energi som krävs kan halveras när elproduktionen går över till mer förnybara källor och fordonsflottan elektrifieras. Detta eftersom förbränning av fossila energislag bidrar till så pass mycket förluster, främst i värmeenergi. Eller mer korrekt, i att den värme som skapas i förbränning, i betydligt lägre grad omvandlas till den önskvärda energin – exempelvis el eller rörelse.

För att jämna ut mellan toppar och dalar i energiproduktionen menar Tesla att det också krävs energilagring, på runt 240 TWh. Det blåser ju trots allt inte lika mycket jämnt, och solen lyser inte lika mycket alltid. Den landyta som krävs för energiproduktionen antas vara mindre än 0,2 procent. Som jämförelse är omkring 1,5 procent av Sveriges yta tätortsbebyggelse.

En nedbrytning av Teslas beräkning av hur skiftet från fossila bränslen till hållbara alternativ ska ske lägger den största vikten vid just produktionen av el till konsumenter och företag. 35 procent av potentialen för utfasning av fossila energislag – exempelvis olja, kol och naturgas – ska hända här. Och det hela beräknas stå för 10 TW av totaleffekten.

Teslas nedbrytning av skiftet på olika områdenTeslas nedbrytning av skiftet på olika områdenTeslas nedbrytning av skiftet på olika områden
Teslas nedbrytning av skiftet på olika områden Foto: Tesla / Tesla

Näst störst del av kakan står ett lite oväntat område för – nämligen att byta till värmepumpar inom både hemmiljö, affärslokaler och industri. Tesla benämner det som en väldigt enkel åtgärd, med en väldigt stor potential. Av den totala potentialen står den för 22 procent. Strax därefter, med 21 procent av kakan, står vägtrafikens elektrifiering (och övergång från fossila drivmedel) för.

Bland de kvarvarande delarna av Teslas energinedbrytning märks elektrifiering av olika typer av högtemperaturtillämpningar inom industrin, som tillsammans med produktion av vätgas står för 17 procent, samt övergång till mer hållbara drivmedel för sjötrafik och flyg, vilket Tesla tror kommer bidra till fem procent av övergången till förnybar energi.

Men hur ska då övergången ske? Jo, på vissa områden är vi redan på väg. Tesla räknar med att omkring en tredjedel av den sol- och vindkraft som behöver vara på plats till 2030 redan är det. För elbilar behöver försäljningen öka med en faktor 11, och för produktionen av batterier behöver kapaciteten vara 29 gånger så stor. Allt detta till 2030, för att vi ska bli hållbara till 2050. Det finns ju alltid en viss fördröjning i systemen – till exempel att fordonsflottan inte byts ut över en natt.

Teslas mening kring hur energisystemet behöver förändras de kommande åren.Teslas mening kring hur energisystemet behöver förändras de kommande åren.Teslas mening kring hur energisystemet behöver förändras de kommande åren.
Teslas mening kring hur energisystemet behöver förändras de kommande åren. Foto: Tesla / Tesla

Vad gäller kostnaden för övergången, så är Tesla inte oroade för den. Enligt deras beräkningar ska det nämligen, över en 20-årsperiod, vara omkring 40 procent billigare att göra hållbara energiinvesteringar än motsvarande investeringar i fossila bränslen, baserat på den nivå av investeringar som gjordes i fossila drivmedel under förra året.

Inte ens om man inkluderar gruvbrytning – något som ofta används som en invändning mot batterier och elektrifiering – menar Tesla att det finns någon anledning till oro. Om man inkluderar utvinning av olja och naturgas, så menar Tesla att övergången till hållbar energi kommer resultera i en lägre övergripande förbrukningstakt av jordens resurser.

Sammanfattningsvis menar Tesla att det inte bara är möjligt att gå över till ett hållbart energisystem. Det är också billigare, jämfört med de investeringar som nu görs i fossila energikällor. Samtidigt är det kanske inte en slump att de stora delarna av omställningen – transporter och energilagring – är just de branscher där Tesla är involverade, och att det presenteras på deras Investor Day. Teslas börskurs har det senaste året haft en genomsnittligt negativ utveckling, efter en topp i slutet av 2021, och att försäkra aktieägarna om positiva framtidsutsikter kan vara en viktig del i att vända utvecklingen.

Tesla har sagt att de kommer att göra sina beräkningar, och därmed även dess uppskattade indata, tillgängliga publikt. I dagsläget är det oklart när detta sker, men kanske får vi anledning att återkomma i en granskning då.