Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Expressen Lifestyle

Utbyggnad av laddinfrastruktur ska bli effektivare

Nu ska ett nationellt handlingsprogram tas fram för snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Det är regeringen som gett uppdraget till Energimyndigheten och Trafikverket. Uppdraget ska däremot inte slutredovisas förrän november 2023.

Diskussionen om laddinfrastruktur är ständigt på tapeten och det brinner i alla knutar eftersom elbilarna stadigt ökar i antal. Regeringen har därför gett Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastrukturen. Även infrastruktur för tankning av vätgas för lätta och tunga fordon ingår i uppdraget.

Energimarknadsinspektionen får samtidigt uppdraget att analysera hur ledtiderna för anslutning av laddinfrastrukturen till elnätet kan kortas.

– Vi behöver mer laddinfrastruktur och den behöver byggas snabbare. Eldrivna transporter ska göras möjligt i hela landet och det ska vara lätt att ladda sin elbil oavsett hur man bor. I dag presenterar regeringen två uppdrag som kommer leda till snabbare utbyggnad och anslutning av laddinfrastruktur, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

LÄS OCKSÅ: Vattenfall: Alla måste arbeta tillsammans för nytt elnät 

Handlingsprogrammet ska bestå av nulägesbeskrivning, framtidsanalys och bedömningar för hur utbyggnaden kan bli mer effektiv och för att elektrifieringen av vägtransporter ska möjliggöras. Dessutom ska en analys av olika aktörers ansvar redovisas.

Energimarknadsinspektionens uppdrag att analysera ledtider och kostnader för anslutning till elnätet blir en viktig komplettering, menar regeringen.

– I många fall kan det ta cirka 10–24 månader från önskemål till att elen till laddningspunkterna är framdragen. Dessutom varierar kostnaderna kraftigt beroende på elnätsföretag. Detta behöver vi titta på. Stora kostnadsskillnader och långa ledtider gör att utbyggnaden av laddinfrastruktur tar längre tid än nödvändigt – så ska vi inte ha det, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Uppdraget om ladd- och tankinfrastruktur ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2023 och slutredovisas senast den 1 november 2023. Uppdraget om anslutningen till elnätet ska redovisas senast den 1 december i år.