Volkswagen ska elektrifiera Amerika

I skuggan av dieselgate tvingas Volkswagen efter en uppgörelse satsa två miljarder dollar över en tioårsperiod på utsläppsfria bilar. Till följd skapas ett nytt företag och totalt ska 500 laddningsstationer byggas.

Volkswagens amerikanska avdelning har tillkännagivit bildandet av ett dotterbolag som ett led i miljöinvesteringen man är tvingad till, detta efter en förlikning med USA:s justitiedepartement. Dotterbolaget är döpt till ”Electrify America” och får inte förknippas med Volkswagen-märket. Företaget baseras i Virginia och mellan 40 och 50 jobb skapas.

Totalt två miljarder dollar (knappt 18 miljarder svenska kronor) ska investeras över en tioårsperiod. Av dessa investeras  500 miljoner dollar var 30:e månad. Planerna på investeringarna måste godkännas av den federala miljöskyddsmyndigheten i USA (EPA) och av ”California Air Resources Board” (CARB).

I satsningen ingår bland annat byggandet av 500 laddningsstationer runt om i USA. 300 ska byggas i USA:s 15 största storstadsområden medan 200 byggs i ett landsomfattande nätverk. Alla typer av elfordon måste ges möjlighet att ladda på laddningsstationerna.

Kapital som spenderas på utbildning om utsläppsfria fordon måste vara märkesneutralt och Volkswagens fordon får inte medverka i material från företaget.

Dessutom har Volkswagen gått med på olika testpilotprogram i en utvald stad i Kalifornien, såsom samåkningsprogram med elbilar och utsläppsfria pendelbussar.

Volkswagen ska senast den 22 februari inkomma med sin finansieringsplan till EPA.