Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN

Elsparkcyklar gör stockholmarna otrygga

Stockholm kommer på sista plats när invånarna i norra Europas huvudstäder rankar sina städer utifrån upplevelsen av trafiksäkerhet. Delade elfordon lyfts fram som en faktor som ökar otryggheten.

Stockholm kommer på sjunde plats när 25 av Europas huvudstäder rankas utifrån upplevd säkerhet i trafiken. Nästan var fjärde stockholmare känner sig otrygg, det enligt en undersökning gjord av Cyclomedia som sysslar med geodata.

Delade elfordon (sparkcyklar och cyklar) bidrar till den ökade känslan av otrygghet. 70 procent av stockholmarna tror att dessa leder till fler olyckor, vilket är fler än genomsnittet på 63 procent för de städer som undersökts.

Upplevelsen av trafiksäkerhet i Stockholm har minskat sedan förra året. 2022 rapporterade 83 procent av invånarna i Stockholm att de kände sig säkra i trafiken, men detta har sjunkit till 77 procent i år.

Stockholm hamnar sist när norra Europas huvudstäder rangordnas. Tallinn och Oslo toppar (87 procent). Därefter följer Helsingfors (85 procent) och Köpenhamn (81 procent).

Men 54 procent av invånarna i Stockholm tycker inte att cykel- och elsparkcykeldelning ska förbjudas, medan 46 procent håller helt eller delvis med om att ett förbud är på sin plats.

Andra faktorer som bidrar till otrygghet för stockholmarna

41 procent av invånarna i Stockholm upplever att vägkvaliteten orsakar farliga trafiksituationer. (Genomsnitt för medverkande städer är 55 procent)

 

36 procent av stockholmarna tar ibland omvägar för att undvika farliga korsningar i staden. (Genomsnitt för medverkande städer är 45 procent)

 

34 procent av stockholmarna känner sig ibland otrygga på sina cyklar på grund av bristande gatubelysning på offentliga platser. (Genomsnitt för medverkande städer är 43 procent)

49 procent av stockholmarna anser att myndigheterna inte gör tillräckligt för att förbättra säkerheten i staden. Av de åtgärder som invånarna menar är den mest effektiva åtgärden för att förbättra säkerheten är tydligare separerade vägbanor.

9 av 10 stockholmare anser att ett totalt alkoholförbud skulle vara en god idé för ökad trafiksäkerhet. Köpenhamn har i undersökningen lägst andel personer som tror att ett totalt alkoholförbud skulle påverka säkerheten positivt.

Undersökningen omfattar 7 515 svarande, varav 305 var invånare i Stockholm, och genomfördes under perioden 30 juni till 20 juli 2023.

Statistik från Transportstyrelsen visar att antalet olyckor med elsparkcykel har ökat markant under 2021 och 2022. Bara i fjol rapporterades 3 283 olyckor, varav fyra personer dog i samband med dessa. De flesta sker, föga förvånande, i storstäder.