Erkänner du skador på din partners bil?

En mardröm för vissa. En bagatell för andra. Hur duktig är du på att erkänna skador du orsakat på din partners bil?

Att erkänna en skada man har orsakat på sin partners bil är för många en självklarhet, men inte för alla. En undersökning gjord i England visar på tydliga skillnader i olika delar av landet.

I London och Birmingham är man ärligast där nio av tio rapporterar vad man har ställt till med. Sämst är man i de nordöstra delarna där bara en av tre ger sig till känna. Män är i regel bättre på att bekänna sina synder, 15 procent ”glömmer” att berätta vad som har skett att jämfört med 21 procent för kvinnor.

Undersökningen visar också att många är rädda för att skada sin partners bil och att de flesta skador har uppstått genom att felbedöma bilens storlek.

Den genomsnittliga kostnaden för skador orsakade av sin partner uppgår till 779 pund (cirka 8 700 kronor) enligt undersökningen. Även om en del skador var omfattande och orsakade av krockar så var de flesta av betydligt mindre sort. Bucklor på dörrsidor, cigaretthål i klädsel och skrapade stötfångare och fälgar var de vanligaste skadorna.

Som av en händelse är undersökningen gjord av Alloygator, en firma som säljer skydd för fälgar.