Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Övergångsställe
Övergångsställe
Övergångsställe
Övergångsställe Foto: Patrik Lindgren

Ett av tre övergångsställen underkänns

En tredjedel av Sveriges övergångsställen är farliga menar Motormännen som granskat 162 övergångställen i 22 städer. De senaste fem åren har 70 personer omkommit och 4 775 personer skadats vid övergångsställen.

Övergångsställen med dålig synlighet, dålig skyltning, utan mittrefug och som inte anpassats för funktionshindrade. Det är Motormännens recept på ett riktigt uselt övergångsställe som de tagit med sig när de undersökt övergångsställen mellan Luleå i norr och Malmö i söder. 

 –Många syns inte tillräckligt bra när det är mörkt. Det är extra allvarligt med tanke på hur det ser ut i Sverige under vinterhalvåret, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen i ett pressmeddelande.

 Av de 162 granskade platser man undersökte klarade sig bara två tredjedelar genom testerna, med 54 underkända övergångsställen. Farligast är Visby och bäst klarar sig Luleå, Karlskrona, Örebro och Östersund. 

 Varje år skadas eller dödas i snitt 800 personer i Sverige vid olyckor vid övergångsställen. Under de senaste fem åren har 70 personer omkommit och 4 775 skadats. Enligt trafikforskaren Jörgen Larsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI finns en nyckelfaktor kring de höga olyckstalen.

 – Det som framför allt ställer till med problem vid övergångsställen är kommunkationen mellan bilförare och gående, menar han och efterlyser en omgivning vid övergångsställen som tillåter god ögonkontakt mellan fotgängare och bilister.

 Det goda trafikåret 2010 kommer inte att följas upp av lika bra siffror 2011, erfar Jörgen Larsson. Men om det innebär att antalet olyckor vid övergångsställen går inte att säga, menar Larsson, bland annat eftersom bra uppgifter om antalet som går på övergångsställen inte finns. 

 Enligt tidningen Motor, som står bakom undersökningen, pågår försök med olika tekniker för att förbättra bland annat belysning och varningslampor vid övergångsställen. Även hastighetssänkningar från 50 till 40 eller 30 kilometer i timmen ger en ökad säkerhet vid övergångsställena. 

 En stor del av de äldre som svarat på VTI:s frågeformulär i ämnet uppfattar bilisterna som ett större problem än fotgängarna.

 – Rent allmänt kan det vara svårt med kommunikationen mellan forgängare och bilister. När det gäller äldre personer kan det vara ännu svårare. Enligt våra undersökningar är det också en större andel äldre än yngre som anser att bilister inte visar tillräcklig hänsyn till gående eller saktar ner tillräckligt vid övergångsställen, säger Jörgen Larsson.