Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Ett ögonblick räcker för att det ska smälla

Ett svenskt forskarlag har studerat uppmärksamhet vid bilkörning och kommit fram till att även vid minsta lilla tittande på annat än trafiken ökar avsevärt risken för olyckor. Framför allt är det mobiltelefoner och sms:ande som är farligt.

Huvudresultat från studien

Att titta på mobiltelefonskärmar är riskfyllt, speciellt att skicka sms.

Att prata i telefon sänker risk, inga upphinnande olyckor inträffade när man pratar i telefon.

Både korta och långa blickar bort från vägen är farliga om de sker precis när bilen framför bromsar. Risk för kollision är störst när denna feltajming inträffar.

De allra yngsta förarna, i USA är det 16-17-åringar, och de äldsta, över 76 år, är överrepresenterade i den här typen av olyckor, där man kör in i en annan bil bakifrån.

Även regn och skymd sikt är överrepresenterade i krockarna.

Tiden till reaktion är något längre vid krockar än i incidenter (near-crashes).

Safer är ett centrum för fordons- och trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola där det forskas på bland annat olycksrisker, konsekvenser efter olyckor, trafikmiljöer och mycket annat inom området. Forskare från Chalmers, Volvo Personvagnar, AB Volvo, University of Wisconsin och University of Michigan har tillsammans analyserat insamlad data och video från världens största projekt inom trafiksäkerhet, amerikanska Strategic Highway Research Program (SHRP 2), där fler än 3 000 förare under tre år ingått. Dessa förares trafikbeteendemönster har registrerats via olika specialinstrument monterade i fordonen.

Forskarlaget studerande konsekvenserna vid bristande uppmärksamhet och kom fram till att minsta lilla ögonblick som ögonen fokuserar på annat än vägen ökar riskerna avsevärt för en olycka, framför allt så kallade upphinnandeolyckor där den icke fokuserade föraren kör in i framförvarande fordon. Just upphinnandeolyckor står för en tredjedel av alla olyckor och det är framför allt unga personer samt de över 76 år som är överrepresenterade i statistiken.

– Vi har hittat en tydlig förklaring till hur distraktionsolyckor uppstår. Upphinnandeolyckor inträffar när bilen framför bromsar precis när man släppt blicken från vägen, oavsett om blicken bort är kort eller lång, säger Trent Victor, professor och forskningsledare på Safer som lett forskarlaget som analyserat förares ögonrörelsemönster innan olyckor och incidenter.

– Folk kan se bromsljusen tändas på bilen framför men väljer ändå att titta bort från vägen, säger han.

Tidigare antagande har varit att blickar på annat än vägen som varar längre än två sekunder är mest riskfyllda. Enligt den nya studien är det fel. I stället handlar det om tajming, när blicken tas bort från trafiken och vägen, oavsett hur kort stund ögonen fokuserar på annat. Studien visar också att det framför allt är mobiltelefonen som står för den största risken, och då framför allt sms-skrivande.

Däremot visar studien att själva mobiltelefonprat inte är förknippat med några direkt höjda risknivåer. Statistiken säger att inga upphinnandeolyckor skedde när föraren pratade i mobiltelefon.

– Det kan tyckas anmärkningsvärt att telefonsamtal inte förhöjer risk, men våra resultat är i linje med en rad andra som studerat fältdata, och i linje med våra övriga resultat: att risken kommer från visuell distraktion, säger Trent Victor.

Forskarlaget ser aktiva säkerhetssystem, så som kollisionsvarning och autobroms, som en viktig del i förhindrandet av olyckor till följd av okoncentration. De påpekar också vikten av att hålla avstånd och att i största möjliga mån hålla ögonen på vägen.