Ett steg närmare svenskt förbud mot mobil i bil

I dag tog Sveriges riksdags trafikutskott ett beslut om att lagstiftning behövs för att förbjuda användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning i samband med bilkörning. Regeringspartierna reserverar sig dock mot beslutet.

Sverige är några år tillbaka det enda land i EU som saknar lagstiftning om krav på handsfree eller motsvarande utrustning vid mobilanvändning i samband med bilkörning.

 Mellan 10 och 20 personer omkommer i den svenska trafiken varje år på grund av mobiltelefonanvändning, en siffra som motsvarar mellan tre och sex procent av alla som årligen dödas i trafiken. 60 procent av alla förare pratar i telefon bakom ratten utan handsfree, 25 procent av förarna sms:ar bakom ratten.

 Utländska studier från länder där mobilförbud bakom ratten införts visar att sms:ande bakom ratten ökar olycksrisken med 2300 procent och att ett mobilförbud sänker antalet mobiltelefonrelaterade olyckor med dödlig utgång med 47 procent.

 Mot bland annat ovanstående bakgrund har trafikutskottet i Sveriges riksdag i dag tagit ett historiskt beslut om att lagstiftning för att förbjuda användning av mobiltelefon och annat kommunikationsutrustning i samband med bilkörning behövs.

 Anledningen till beslutet är de motioner som kommit in från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

 Regeringspartierna, som består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokrafterna och Centerpartiet, reserverar sig dock mot beslutet. De konstaterar att de förslag som läggs fram av utskottsmajoriteten inte kan förväntas leda till ökad säkerhet i trafiken. Till sitt stöd tar de erfarenheter och studier som visar att ett förbud mot en viss teknik inte har varit framgångsrikt.

 I stället vill regeringspartierna göra en översyn av kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet, något som enligt dem skulle omfatta fler trafikfarliga beteenden. Man vill i stället öka medvetenheten hos fordonsförarna om vad som är farligt och vad som kan öka riskerna.

 Trafikutskottet är inte nöjda med hur regeringen ser på saken. De menar att regeringen inte tar frågan på allvar och att de inte hörsammar riksdagens tillkännagivande.

 Nästan 8 av 10 svenskar vill ha någon form av reglering eller förbud mot hur mobiltelefonen används under bilkörning. Därmed hörsammar regeringen inte heller svenska folkets åsikt.

Diskutera: Vad tycker du om att man får lov att använda mobiltelefonen till att prata (utan handsfree), sms:a, facebooka, twittra med mera samtidigt som man kör bil? Vill du se ett förbud mot detta? Diskutera i kommentarsfältet nedan.