EU stryper WLTP-kryphål som biltillverkarna utnyttjat

Testförfarandet vid mätning av förbrukning och utsläpp enligt nya WLTP-körcykeln har innehållit ett antal kryphål som biltillverkarna har använt sig av. Nu har EU täppt igen luckorna.

Den 1 september 2018 togs nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) i bruk som ersättare till NEDC (New European Driving Cycle). Tanken med den är att biltillverkarnas mätningar av förbrukning och utsläpp ska bättre stämma överens med verkligheten samtidigt som en del av de kryphål som NEDC-cykeln bjöd tillverkarna på ska täppas igen.

Biltillverkarna har anpassat sig till WLTP-testmetoden men också hittat kryphål – för att öka förbrukningen och utsläppen. Jo, du läste rätt. Biltillverkarna har tagit till olika knep för att med höga utsläppssiffror försvaga framtida mål om minskade utsläpp. Det rapporterar European Federation for Transport and Environment, ofta bara benämnt Transport & Environment (T&E).

Enligt T&E har man funnit att vissa biltillverkare manipulerat förbruknings- och utsläppstesterna genom att stänga av bilarnas start/stopp-funktioner, justerat deras växlingsmönster och kört dem i Sport-läget. Vilka biltillverkare det rör sig om avslöjar man dock inte.

LÄS MER: WLTP – törstigare bilar och kortare räckvidd

I den nya WLTP-körcykeln (grön kurva) pressas bilarna mer, accelererar fortare och körs snabbare. Dessutom styrde man upp reglerna för hur bilarna utrustas inför provet, men kryphål fanns ändå, något som EU nu åtgärdat.

Med anledning av manipulationen, som T&E menar är en viss del av förklaringen till varför WLTP-siffrorna har slagit hårdare mot vissa biltillverkare än andra (ett spann från 1 till 81 procent)), har EU-kommissionen sedan februari täppt igen kryphålen som biltillverkarna utnyttjat. Det åtstramade regelverket tvingar nu biltillverkarna att slå på bilarnas samtliga förbruknings- och utsläppsbesparande funktioner, exempelvis start/stopp-systemet och Eco-läget.

Europeiska bilbranschorganisationen ACEA välkomnar EU:s förändring som de anser gör WLTP-testmetoden än mer robust och pålitlig.

T&E har flaggat för att biltillverkare kan komma tvingas till att testa om bilmodeller för att få fram nya siffror som inte är uppmätta med hjälp av de tidigare kryphålen. De uppmanar samtidigt Europas olika regeringar att inte använda WLTP-siffror uppmätta innan februari 2019 som skatteunderlag. ”Datan tyder på att WLTP-siffrorna är instabila”, skriver T&E som framöver säger sig hålla koll på testförfarandet för att se om fler kryphål upptäcks.