080611-eu-varning-reklam
080611-eu-varning-reklam

EU vill ha varningstext i bilreklam

EU kan komma att lagstifta om varningstexter i bilreklam. Så mycket som 20 procent av allt reklamutrymme kan bli tvunget att vigas till varningstexter för hur mycket koldioxid bilen släpper ut.

Frågan som många marknadsförare ställer sig är hur mycket reklamen påverkar de potentiella kunderna. EU-kommissionen tror uppenbarligen att reklamen påverkar människor i hög utsträckning. Det tyder i alla fall det senaste lagförslaget på. Cigarettpaketen har sedan länge prytts av övertydliga varningstexter om död och olika otäckheter. Om EU-kommissionen får som den vill kan bilreklamen stå på tur för en liknande lagstiftning. Till marknadsförarnas stora missnöje gör sig EU redo att lansera den nya lagen.

Sedan det har konstaterats att personbilarna står för tolv procent av Europas totala utsläpp av koldioxid har EU-kommissionen arbetat aktiv för att sänka den siffran. Målet om högst 120 gram koldioxid per kilometer ska uppnås senast 2012. Den huvudsakliga åtgärden blir att sätta stor press på biltillverkarna genom att hota med höga bötesbelopp. Men nu presenteras en annan åtgärd, som kan innebära problem för Europas marknadsförare. Förra året presenterades ett förslag om att 20 procent av allt utrymme i bilreklamen skulle upptas av information om hur mycket koldioxid bilen släpper ut och hur mycket bränsle den drar. Då gällde det dock bara reklamfilmer, nu handlar det om alla reklam, även tryckt. Det förslaget misstänks nu ligga till grund för det förslag som EU-kommissionen håller på att utforma. Kommissionen väntas presentera sitt förslag till en ny lagstiftning mot slutet av året, därefter kan vi alltså få se bilreklam med stora varningstexter för koldioxidutsläpp. 

Det har dock redan framförts skarp kritik mot EU-kommissionens intentioner. En lagstiftning tros bli ett hårt slag mot marknadsförare då bilföretagen blir mindre villiga att annonsera, och samtidigt skylta med hur skitiga bilarna är. Samtidigt kan man ifrågasätta hur många Ferrari- eller Porscheköpare som blir avskräckta av att reklamen säger hur mycket koldioxid bilen släpper ut.

Läs mer