EU vill sänka bilars C02-utsläpp med 30 procent – bilindustrin skeptisk

Om drygt tre år ska nya bilar som säljs i Europa i genomsnitt släppa ut max 95 gram koldioxid per kilometer. Nio år senare vill EU att utsläppen ska ha sänkts med ytterligare 30 procent. Bilindustrin anser att målet är för tufft.

I slutet av 2008 sattes en gräns om att nya bilar i Europa 2015 i snitt får släppa ut maximalt 130 gram koldioxid per kilometer. Nästa delmål som börjar gälla 2021 är att släppa ut maximalt 95 gram per kilometer. Når man som biltillverkare inte ned till denna gräns blir det böter som uppgår till 95 euro per gram koldioxid som överstiger gränsen multiplicerat med det antal bilar som biltillverkaren säljer. Enligt beräkningar är det endast Volvo och Toyota, varav Volvo ligger absolut bäst till, som ser ut att klara gränsen. Exempelvis Volkswagen beräknas inte göra det (de sägs landa på drygt 100 gram i genomsnitt) vilket betyder 13 miljarder kronor i böter som går rakt in i EU-kassan.

Nu har EU börjat titta på nästa sänkning som man planerar längre fram i tiden. Ett förslag som har lagts fram är att nio år senare, det vill säga år 2030, ska koldioxidutsläppen ha sänkts med ytterligare 30 procent (till 67 g/km). Ett delmål på vägen är att till 2025 ska utsläppen ha sänkts med 15 procent (till 81 g/km).

För att nå dit måste laddhybrider och kanske framför allt elbilar ta rejäl fart försäljningsmässigt. Det är EU medvetna om och därför planerar kommissionen att öronmärka närmare åtta miljarder kronor för uppbyggnaden av laddstationer samt närmare två miljarder kronor för utvecklingen av batterier.

EU:s förslag är i nuläget just ett förslag – ingenting mer. För att det ska träda i kraft måste EU:s regeringar och Europaparlamentet godkänna förslaget. En godkännandeprocess tar lång tid, ofta mer än ett år.

Men alla är inte nöjda med förslaget. Den europeiska bilindustrin, med deras branschorgan ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) i spetsen, kallar förslaget för alltför utmanande och mycket aggressivt. I stället anser den europeiska bilindustrin att en sänkning om 20 procent är ett rimligt mål och som förvisso kommer att kosta stora summor pengar, men ändå acceptabla summor.

VDA, en tysk lobbygrupp inom bilindustrin, menar att EU:s mål om 30 procent lägre utsläpp är svårt att möta och att det sätter europeiska biltillverkare i en prekär situation – deras konkurrenskraft gentemot utomeuropeiska tillverkare blir svagare.

BMW:s vd och styrelseordförande Harald Krüger säger till tysk media att målet som Bryssel har satt upp är väldigt ambitiöst medan Skodas vd Bernhard Maier att förslaget innebär att de måste vässa sina produktstrategier än en gång.