Euro NCAP börjar testa autobroms mot fotgängare

Bilarnas säkerhetssystem blir allt mer avancerade och det gäller för krocksäkerhetsorganisationerna att hänga med i utvecklingen samtidigt som den påskyndas. Euro NCAP inför nu ett nytt testmoment där fotgängarnas skydd granskas ytterligare.

https://youtu.be/FTKxCE5qmQM

Gilla på Facebook för fler videoklipp!

Av de omkring 26 000 personer som omkom i den europeiska trafiken under 2014 stod de utsatta trafikanterna, så som fotgängare, cyklister och motorcyklister, för 47 procent. Den siffran kommer, precis som dödligheten i trafiken gjort under de senaste 20 åren, förhoppningsvis att justeras ned kommande år med tanke på att allt fler biltillverkare, exempelvis Aud, BMW, Ford, Toyota, Volkswagen och Volvo, erbjuder autobromssystem som inte bara upptäcker andra fordon utan även fotgängare.

Nu vill europeiska krocksäkerhetsorganisationen Euro NCAP påskynda utbredningen och utvecklingen av så kallade AEB-fotgängarskydd, det vill säga självbromsande bilar som reagerar på fotgängare. Anledningen är att systemen beräknas kunna förhindra var femte dödsolycka där fotgängare blir påkörda.

Tre olika scenarion kommer att ingå i Euro NCAP:s nya testmoment. Vuxna som går (5 km/h) alternativt springer (8 km/h) ut på vägbanan samt barn som springer (5 km/h) ut mellan parkerade bilar. Man kommer att utföra testet i två olika steg. För att bilen ska erhålla höga poäng ska den helt kunna undvika en kollision med fotgängaren i hastigheter upp till 40 km/h och i hastigheter mellan 40 och 60 km/h ska bilen lyckas reducera hastigheten till under 40 km/h för att göra kollisionen så lindrig som möjlig med större chans till överlevnad för den påkörda.

Euro NCAP kommer att införa det nya testmomentet från och med 2016. Sedan tidigare testar organisationen redan nödbromsfunktionen (med autobroms och varningssignaler) i bilar avsett för att undvika kollisioner med andra fordon. Sedan 1997 har man kontrollerat och betygsatt bilars fotgängarskydd sett till utformningen av front, huv och vindruta (främre takstolparna). För några år sedan kom exempelvis krockkuddar för fotgängare för utökat skydd.

Framöver har Euro NCAP för avsikt att utöka testerna av bilars autobromssystem. 2018 vill de inkludera system som skyddar cyklister och 2020 bland annat inkludera system som reagerar vid kollisionsrisk i korsningar. Euro NCAP:s roadmap för nästkommande fem år ser du i bilden nedan.