Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Euro NCAP

Euro NCAP uppdaterar sitt program

Nyligen presenterade Euro NCAP sin nya ”Vision 2030: a Safer Future for Mobility”. Den ska ge en tydligare väg och strategi för ännu säkrare fordon i Europa. Syftet är att förnya och modernisera det befintliga arbetet.

I början av november släppte säkerhetsorganisationen Euro NCAP vad de kallar Vision 2030: a Safer Future for Mobility. På svenska: en säkrare framtid för mobilitet. Visionen ska visa en tydligare väg för säkrare fordon och förstås ökad säkerhet för europeiska konsumenter (framför allt bilförare reds anm).

Färdplanens inriktning är fordonssäkerhet för bilindustrin i Europa under det kommande decenniet, enligt organisationens hemsida. Förändringen ska dock inte träda i kraft förrän 2026 och därefter går den över i en treårig så kallad protokolluppdateringscykel. Samtidigt presenteras Euro NCAP:s roll som säkerhetstestare.

Vision 2030 fastställer de viktigaste fokusområdena för den europeiska marknaden av nya fordon. Det finns fyra nyckelområden sedan tidigare, dessa implementerades 2009, och ska i praktiken behållas men förnyas en aning. Syftet är förstås att anpassa sig till dagens nyare teknik.

– Bilar blir mer avancerade när tillverkarna arbetar mot sitt mål om autonoma och uppkopplade fordon. Vi lever ännu inte i en tid av helt självkörande bilar, men teknik för körstöd blir utbredd. Med tanke på vikten av dessa assisterade och automatiserade körtekniker kommer Euro NCAP att anta en straff-/belöningsmetod för bilar som erbjuder dessa system. Euro NCAP avser också att tillgodose alla former av anslutningar och de olika tekniska kommunikationsstandarderna i klassificeringen genom att utvärdera varje säkerhetsfunktion på ett tekniskt neutralt sätt, säger Dr Niels Ebbe Jacobsen, ordförande för Euro NCAP, i ett pressmeddelande.

Tillägg i Euro NCAP-programmet:

• Testning och bedömning av assisterade och automatiserade förarstödssystem.

• Bedömning av teknik som övervakar förarens funktionsnedsättning och kognitiv distraktion.

• Krav för att ytterligare förbättra effektiviteten av hastighetsassistansteknik.

• Aktiva säkerhetstester som simulerar verkliga vägmiljöer och undersöker HMI-design.

• Testning och bedömning av funktioner som möjliggörs av V2V, V2I och V2X.

• Passiva säkerhetstester som ger större fokus på jämställdhet.

• Utvärdering av brandrisk och termisk rusning i elfordon samt förbättrad info för räddningspersonal.

• Främja bästa praxis inom fordonssäkerhet och dataåtkomst.

De fyra områdena grundar sig i de olika faserna i en potentiell krock: Säker körning, undvika krockar, krockskydd och säkerhet efter en krock. Förändringen innebär bland annat att fasa in virtuella tester, förbättra tester för skydd av utsatta trafikanter och införa betygsincitament för en rad förarövervakningssystem.

– Euro NCAP:s prestationer under dess 25 år långa historia är ett bevis på programmets varaktiga framgång och relevans. Trots stora utvecklingar inom säkerheten i personbilar är vårt arbete inte klart. Euro NCAP är övertygade om att de har potentialen att ytterligare förbättra fordonssäkerheten under det kommande decenniet till stöd för en nollvision som strävar efter att eliminera dödsfall och allvarligt skadade i trafikolyckor, säger Dr Niels Ebbe Jacobsen.

Euro NCAP ska också införa nya program för motorcyklar och motorskotrar samt lätta och tunga lastbilar.