Vägarbete

Expert: Sverige satsar för lite på vägar

Sverige hamnar i botten i Europa när det gäller investeringar i nya vägar enligt en ny sammanställning, rapporterar Dagens Industri.

Under de senaste fyra åren har Portugal, Spanien och Nederländerna investerat mest på sitt vägnät, visar nya siffror från intresseorganisationen Euroconstruct. I andra änden finns Sverige, som hamnar tredje sist av de 15 länder man valt att ta med i sammanställningen. 

 –Tittar man på vägar och järnvägar så ligger vi 70 procent under den europeiska nivån. Vi kommer ha en skruttigare infrastruktur än vad Europa har när de kommer igång med högkonjunktur igen, vi kommer att halka efter, säger Jan Edling, analytiker på Vinnova till di.se. Han har bjudits in till riksdagen av Socialdemokraterna för att delta i ett expertseminarium där han presenterar sin sammanställning.

 Andelen av BNP har varit betydligt lägre än andra europeiska länder ända sedan mitten av 90-talet. Enligt siffror som Socialdemokraterna tagit fram skulle Sverige behöva öka investeringar i vägar och järnvägar med 15 miljarder kronor per år för att komma upp till de andra ländernas standard. Och Jan Edling menar att samtliga områden inom infrastrukturen borde prioriteras.

 –Med de här satsningarna skulle vi kunna skapa intressanta infrastrukturprojekt för de globala företagen inte minst, till exempel ABB och Bombardier, säger Edling.