Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Teknikens Värld

Extra många hastighetskontroller i veckan

Ännu en nationell trafikvecka har inletts och som många gånger förr är det återigen fokus på trafikanters hastighet på vägar och gator.

Innevarande vecka, mellan 20 och 26 april, genomför polisen en så kallad nationell trafikvecka. Fokus under de nationella trafikveckorna är olika, men denna gång är det hastigheten ute på vägarna som ska granskas extra. Polisen skriver att just hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får.

– Hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön, men tyvärr upplever vi att många bilister kör för fort. Ofta handlar det om att man kör mellan 6-10 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen, men dessa små överträdelser har stor effekt på medelhastigheten, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

LÄS MER: Nu sänks hastigheten på flera svenska vägar

Beräkningar visar att med lägre genomsnittshastighet på vägarna kan många liv sparas.

– Rätt hastighet räddar liv; det är viktigt att alla vi aktörer samverkar för att öka förståelsen kring detta. I dag kör drygt hälften av trafikanterna för fort, vilket är ett stort problem för trafiksäkerheten, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, och poängterar även att en annan vinnare, om hastigheterna hålls, är miljön:

– Dessutom orsakar överhastigheter cirka 310 000 ton mer utsläpp av koldioxid. Om alla håller hastighetsgränserna räddar vi minst hundra liv varje år.

LÄS MER: Antalet omkomna i trafiken ska halveras

Enligt statistik från Transportstyrelsen, som tar hänsyn till de fem senaste åren, uppgår andelen trafik som håller sig inom gällande hastighetsgräns till cirka 45 procent.

– Vi måste alla ta vårt ansvar för att anpassa hastigheten till trafikmiljön och hastighetsgränserna, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Polisens kontroller under veckan är både synliga och dolda, sistnämnda i form av video- och pilotfordon.

– Polisen kommer fortsätta med kontroller på olika platser och vid olika tidpunkter för att bidra till att nå målet med Nollvisionen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.