Foto: Rikspolisstyrelsen

Extra många hastighetskontroller i veckan

En sänkning av medelhastigheten på svenska vägar med en ynka kilometer i timmen kan årligen rädda 15 liv. Därför riktar polisen under vecka extra stort fokus på just hastigheten hos bilister och andra trafikanter.

Över hela landet genomförs i veckan (vecka 38) extra många hastighetskontroller. Anledningen är att få trafikanterna att respektera hastighetsbegränsningarna och på så vis sänka medelhastigheten på vägarna.

– Hastigheten är en starkt bidragande orsak till skador och därför är det viktigt att få fler förare att följa hastighetsgränserna, säger Transportstyrelsens utredare Hans Yngve Berg.

Den stora massan kör inte väldigt mycket för fort, men det ger effekt om den stora massan sänker sin hastighet.

– Små hastighetsöverträdelser är vanligast. Det stora flertalet av de som kör för fort ligger mellan 6-10 km/h över hastighetsbegränsningen. Men de är många och har därför stor effekt på medelhastigheten, säger Ursula Edström som är trafikstrateg på polisen.

Beräkningar visar att minsta möjliga sänkning av medelhastigheten ger stor effekt. En minskning med en kilometer i timmen skulle kunna rädda 15 liv om året.

– Om medelhastigheten sänks med 1-2 km/h märks det knappt för den enskilde men det har stor potential för att rädda liv, säger Maria Krafft som är måldirektör Trafikverket.

Hastighetskontrollerna under veckan kommer därför att fokusera på alla hastighetsöverträdelser, stora som små.

– Det är viktigt att människor förstår att små överträdelser har stor påverkan och att det handlar om deras egen och medtrafikanternas säkerhet, det handlar om att rädda liv, säger Ursula Edström.

Den nationella trafikvecka som inleddes under måndagen är en del av ett större initiativ på EU-nivå. Fler EU-länder än Sverige genomför motsvarande kontroller i veckan.