Foto: Polisen

Extra många poliskontroller nästa vecka

Bilbältesanvändningen är inte helt i topp runt om i Sverige och polisen kommer därför i nästa vecka att placera ut fler kontroller längs med vägarna för att kontrollera att bilbältena verkligen används.

Användandet av bilbälte har blivit allt bättre i Sverige de senaste åren, men statistiken är ändå inte helt tillfredsställande. Vid NTF:s senaste mätning av bilbältesanvändningen i Sverige visade det sig att 98 procent av bilförarna använder bälte medan endast 85 procent av passagerarna gör det. Snittet är alltså att knappt var tionde i bil inte använder bilbälte, men i vissa län i landet är siffrorna sämre, exempelvis i boende i Kalmar, Västerbotten och Värmland som är sämst på bilbältesanvändning i Sverige.

I en gemensam europeisk insats nästa vecka går svensk polis man ur huse för att kontrollera bilbältesanvändningen på gator och vägar runt om i Sverige.

Skulle du eller någon passagerare åka utan bilbälte blir det 1 500 kronor i böter per person. Om någon av de obältade är under 15 år är bötesbeloppet 2 500 kronor per icke straffmyndig person.

Används bilbältet på rätt sätt halveras risken att skada sig själv och övriga i bilen. Barn under 135 centimeter ska åka bältad i bilbarnstol och gärna bakvänt så länge som möjligt, till 4-5 års ålder.

Även i bussar är det lag på att använda bälte. I långfärdsbussar är användningsnivån låg med mellan 65 och 75 procent bältade.