Foto: Lars Lindström

Fartkameror kommer till städerna höst

Omkring 1 100 fartkameror är utplacerade längs det svenska vägnätet, främst utanför tätort. Nu ska de inkomstbringande trafiksäkerhetskamerorna även ta plats inne i städerna, längs kommunala vägar.

Trafikverket drar igång ett pilotprojekt i höst där fartkameror för första gången placeras längs med kommunala vägar inom tätort. Totalt sex kameror i Huddinge och Västerås ska placeras ut på vägsträckor där trafikanter kör för fort.

I Huddinge placeras fyra fartkameror längs Häradsvägen där fordon ofta kör 20-30 kilometer över rådande hastighetsbestämmelse som är 40 km/h.

Häradsvägen har en intensiv trafikbild inklusive tät busstrafik. Dessutom omges den av gång- och cykelbanor samt har pendeltågsstation och skola i anslutning. Att bygga gupp eller avsmalningar sägs inte vara möjligt rent praktiskt. Tilltron sätts därför till fartkameror, eller trafiksäkerhetskameror som de egentligen betecknas.

I Västerås är det Stockholmsvägen som får två fartkameror för att sänka trafikanternas hastighet. I dag råder 50 km/h på vägsträckan som korsas av många skolbarn.

Trafikverket hoppas att fartkameror i tätort kommer att ha samma positiva effekt som utanför tätort. Att hastigheterna sänks och att liv räddas.

Opinionen, åtminstone bland er besökare på teknikensvarld.se, har ofta varit att fartkameror behövs på vägar där exempelvis skolbarn rör sig och inte på långa raka landsvägar där säkerheten anses vara högre. Återstår att se om pilotprojektet växer ut till en permanent lösning.