Foto: Mattias Rabe

Felaktiga p-böter under sju år - bilister ersätts inte

Bilister har fått ogiltiga parkeringsböter under sju års tid. Det efter att man missat att utfärda ordentliga trafikföreskrifter på två gator i Norrköping, uppger Hem & Hyra. Men kommunen har inte några planer på att ersätta ägarna som felaktigt fått betala tiotusentals kronor.

Slarv med föreskrifterna och ett bortglömt ord gör att Norrköpings kommun utfärdat ogiltiga parkeringsböter för tiotusentals kronor, och sannolikt mycket mer än så. Den första missen uppdagades då en bilist överklagade en bot han fått på Källvindsgatan 2017. Polisen upptäckte då att det saknades en lokal trafikföreskrift för det påstådda parkeringsförbudet.

– Det var en kommunikationsmiss mellan oss och entreprenören som satte upp skyltarna. De ska normalt inte komma upp om det inte finns någon giltig lokal trafikföreskrift, säger Rosita Mathiesen, gatuingenjör på Norrköpings kommun, till Hem & Hyra.

Mannen fick tillbaka sina pengar, men det skulle visa sig att han var långt ifrån ensam.

Några månader senare framkom det att Källvindsgatan inte varit den enda platsen där kommunen delat ut felaktiga böter.

Då fick polisen återigen riva en bot efter att det blivit klart att den lokala trafikföreskriften på Gamla Rådhusgatan 1, där skyltarna upplyser om ett parkeringsförbud under städdagar, saknat det betydelsefulla ordet ”inte” sedan 2010. Något som ändrade betydelsen på så sätt att det i praktiken varit tillåtet att stå där även under de aktuella städdagarna.

– Kan vi inte se att anmärkningen varit lagligt utfärdad så ska den ju undanröjas, säger Robert Ericson, gruppchef för polisens rättsavdelning i Norrköping, till Hem & Hyra.

Kommunen rättade de båda föreskrifterna i april respektive september 2017, men har inte några planer på att söka upp bilisterna som fått felaktiga böter under de sju åren.

Det är svårt att säga hur många som drabbats. Klart står i alla fall att 78 bilister fått böter till ett värde av 54 600 kronor på Gamla Rådhusgatan 1 under perioden mars 2016 till september 2017, enligt Hem & Hyras kartläggning.

Men det blir svårt för dem att få tillbaka sina pengar. Det är bara de som överklagat sin bot till polisen som har chans att få ersättning, och det skulle i så fall ha skett sex månader efter det att den utfärdades.

– Har inte personen som fått anmärkningen klagat så är det inte så mycket att göra åt det. Det är inte så att vi sitter och tjänar pengar på att vi gjort fel medvetet, det är inte alls så, säger Eva Vallner, parkeringschef på Norrköpings kommun till Hem & Hyra.

LÄS OCKSÅ: Fick p-bot strax efter bilen brunnit upp