Fetare människor – fetare krockdockor

Mänskligheten blir allt fetare, och dessutom äldre – men krocktesterna hänger inte med. En amerikansk tillverkare av krockdockor har därför tagit fram prototyper som bättre ska motsvara den utveckling som sker.

Det är i USA som denna utveckling märks mest, och det är också där som Huamanetics, en stor tillverkare av krockdockor, nu har tagit fram prototyper på överviktiga krockdockor. Bland annat en som lider av svår fetma och som väger 124 kg, vilket är 45 kg mer än en "normal" docka.

– Den typiska personen i dag är överviktig eller fet – det är snarare lag än undantag. Det går inte att prata om skador, utan att prata om individen. Individens hälsa, storlek och form är avgörande för hur allvarliga skadorna blir i en krock, säger doktor Stewart Wang vid University of Michigan International Center for Automotive Medicine.

Men vi blir inte bara fetare, utan också äldre, vilket gör att även krockdockorna måste motsvara denna utveckling. Samma tillverkare har därför utvecklat exempelvis en docka som ska motsvara en överviktig 70-årig kvinna.

Även olika krocktester visar på stora skadeskillnader beroende på ålder och kroppsform, rapporterar The Sacramento Bee. Personer som lider av fetma tenderar till exempel att lättare glida under bältet, vilket kan resultera i större risk för allvarligare skador på de nedre extremiteterna. Likaså är äldre personer mer utsatta vid en krock, då bland annat benstrukturen i bröstkorgen förändras ju äldre vi blir.