Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
090312-fiat-multiair-mito
090312-fiat-multiair-mito
090312-fiat-multiair-mito
090312-fiat-multiair-mito

Fiat Multiair – ny teknik sparar bränsle trots mer effekt

Fiat Powertrain Technologies presenterar nu ny teknik i sina motorer. Först ut att ta del av tekniken är Alfa Romeo MiTo nu till hösten. Multiair, som det heter, sägs öka effekten med tio procent medan förbrukning och koldioxidutsläpp sänks med samma procentsats.

Den nya teknik som Fiat Powertrain Technologies nu presenterar och som går under namnet Multiair är ett nytt elektrohydrauliskt styrsystem för förbränningsmotorns ventiler.

Förutom att effekten höjs med upp till tio procent sägs också förbrukningen och koldioxidutsläppen sänkas med samma siffra. I dag går tekniken att applicera på bensinmotorer med eller utan turbo, men med vidareutveckling är det också tänkt att diesel- och gasmotorer ska kunna ta del av den.

Andra fördelar med Multiair är, förutom högre effekt, bättre gasrespons och sänkt förbrukning/utsläpp, är att vridmomentet på låga varvtal ökar med upp till 15 procent och att genom down-sizing i kombination med turbo uppnås upp till 25 procent bättre bränsleekonomi jämfört med konventionella sugmotorer som ligger på samma prestandanivå. Dessutom, med hjälp av optimerad uppvärmningsfas och avgasrecirkulation, kan utsläppen av kolmonoxid (CO), kolväte (HC) sänkas med upp till 40 procent och kväveoxiderna (NOx) med upp till 60 procent.

Så här beskriver Fiat Powertrain Technologies motorns arbetssätt:

En mekanisk kamaxel påverkar en pistong som i sin tur påverkar insugssventilerna, via en hydraulisk kammare. Kammarens hydraultryck regleras av en solenoidventil som normalt är öppen. Genom att stänga solenoidventilen blir kammarens olja stum och överför lyftrörelsen från kamaxeln – motorn fungerar då på traditionellt vis.


När solenoidventilen öppnas kopplas ventilerna ifrån hydraulkammaren och följer inte längre kamaxelns påverkan utan stängs av ventilfjädrarna. Stängningsfasen kontrolleras av en hydraulisk broms som säkerställer att stängningsfasen sker mjukt och kontrollerat oavsett körsituation.


Genom att styra solenoidventilens öppnings- och stängningskontroll av insugssventilerna kan man enkelt uppnå flera olika optimala öppningsförfaranden.


För hög effekt är solenoidventilen alltid stängd vilket ger full ventilöppning enligt den mekaniska kamaxeln. Eftersom den har en högprestandainriktad nockprofil (det samma som lång öppningstid) för insugssidan är den perfekt för maximal effekt.


För maximalt vridmoment vid låga varvtal öppnas solenoidventilen nära slutet på kamaxelns nockprofil vilket ger en tidig stängning av insugssventilerna. Det motverkar oönskat backflöde till insuget och maximerar luftmängden i cylindern.


Vid dellast öppnas solenoidventilen tidigare och orsakar en kortare ventilöppning för att kontrollera luftmängden i cylindern beroende på behovet av vridmoment.


Alternativt kan insugssventilerna öppnas delvis genom att solenoidventilen stängs då den mekaniska kamaxelns inverkan redan påbörjats. I det fallet blir luftflödet in i cylindern snabbare och ger ökad turbulens i densamma.


De två sistnämnda inverkanssätten kan kombineras i samma insugssfas och ger då ett så kallat ”Multilift” (två öppningar) vilket ökar turbulensen och förbränningsgraden vid mycket låg belastning.

Tekniken kommer för första gången att användas på den 1,4-litersmotor med 16 ventiler som Alfa Romeo MiTo besitter. Detta gäller både den turboladdade varianten samt sugmotorn. Senare kommer Multiair att appliceras på en ny tvåcylindrig bensinmotor med 0,9 liters slagvolym (SGE, Small Gasoline Engine). Denna motors topplock är optimerat för just Multiair-tekniken och tack vare ”down-sizingen” sägs den ha lika låga koldioxidutsläpp som motsvarande dieselmotor. Denna SGE-motor kommer både med och utan turboladdning.

En ny turboladdad bifuel-version för fordonsgas och bensin kommer också att utvecklas. Denna sägs få utsläpp som understiger 80 gram koldioxid per kilometer beroende på vilken bil den sitter i.

Men detta är inte allt. Fiat Powertrain Technologies utvecklingsfas av tekniken är bara i sin linda. De räknar med att framtida utveckling ska leda till ännu lägre utsläpp, bättre prestanda och gasrespons (i kombination med direktinsprutning) och jämför teknikgenombrottet med då common rail infördes.  

Observera att du med "dubbelpilen" till höger ovan bildtexterna kan tända/släcka långa texter för att visa hela bakomvarande bilden.

https://youtu.be/3y0jIGq36Og?height=347&width=575