Filmade dödsolycka i Stockholm – sex anmälda av polisen

Vid en allvarlig trafikolycka med dödlig utgång filmade många förbipasserande incidenten. Det fick polisen att reagera starkt med polisanmälningar som följd.

Torsdagsmorgonen den 21 mars inträffade en allvarlig trafikolycka på E4:an vid Fruängen i Stockholm. En lastbil hade kört in i en bropelare. Tyvärr klarade sig inte lastbilsföraren.

Det blev stopp i morgontrafiken under flera timmar och då passade många förbipasserande, både bilister och gående, att ta fram mobiltelefonen för att filma olyckan och räddningspersonalens arbete på plats. Ett beteende som inte är accepterat, varken moraliskt eller regelmässigt.

Polisen tvingades sätta in extra personal för att mota bort människor som befann sig på platsen och filmade med sina mobiltelefoner.

– Jag och mina kolleger känner mycket olust och upprördhet över den likgiltighet som människor visar, säger Filip Rundberg som ledde polisinsatsen på plats.

Polisen anmälde sex mobilfilmare på olycksplatsen. Tre som filmade från sina fordon under färd, vilket är förbjudet, och tre som bröt mot lagen om olaga integritetsintrång när de filmade.

– Det innebär att personen som filmar också sprider materialet vilket vi ansåg oss ha information om att det gjorts, säger Filip Rundberg och tillägger att de bara ingrep mot ett mycket litet antal personer i förhållande till hur många som filmade.

Bilden är inte tagen vid olyckstillfället utan kommer från den tyska film som ska avskräcka folk från att filma på olycksplatser.