Foto: Trafikverket

Fler dödsolyckor på landsvägarna

Mer trafik på vägarna ger fler dödsolyckor. Nu fortsätter arbetet med att sänka hastigheten på de olycksdrabbade landsvägarna.

I år är det 20 år sedan Sverige riksdag fattade beslutet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken – den så kallade Nollvisionen (se klipp nedan). Men sedan 2010 har siffrorna stagnerat trots att det har gjorts omfattande insatser på vägnätet. Nu ökar dödsolyckorna, framförallt singelolyckorna och det främst på vägsträckor där det inte har gjorts några förebyggande åtgärder.

– Och vi har till och med fler döda än vi hade året före. Och när vi tittar på var den ökningen sker så ser vi att den ökningen sker på de mer lågtrafikerade regionala vägnätet i Sverige, Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsexpert vid Trafikverket till Sveriges Radio

.Nu fortsätter man processen med att sänka hastigheterna på 425 mil väg i landet från 90 till 80 km/h, ett arbete som påbörjades redan förra året och beräknas vara klart till 2025.– Ja det är inte särskilt populärt, förstås. För att de som bor i de här områdena de upplever att hastighetssänkningarna begränsar deras mobilitet på olika sätt, säger Matts-Åke Belin.2016 dog 270 personer i trafiken, elva fler än under 2015.

https://youtu.be/aAvms4lpczY