Foto: Mattias Rabe

Fler drograttfulla än rattfulla polisanmälda

I år kan något av ett trendbrott skönjas när Brottsförebyggande rådet sammanställer antalet polisanmälda ratt- och drograttfulla hittills i år. Anmälningarna mot drograttfulla är fler.

De fem senaste åren har antalet polisanmälningar mot rattfulla överstigit antalet mot drograttfulla. Men under de fyra första månaderna av 2014 har en vändning noterats då polisen anmält fler drograttfulla än rattfulla. Det visar siffror som Brottsförebyggande rådet sammanställt.

Med start i januari och till och med april anmälde polisen 4 280 drograttfulla och 3 974 rattfulla. Det är en övervikt för drograttfylla med knappt åtta procentenheter.

Anledningarna till att antalet polisanmälda drograttfulla har gått upp i topp ses som många. Bland annat tror man på Rikspolisstyrelsen att fler unga poliser med bättre utbildning och mer vaket öga kan ha påverkat utvecklingen, men även att fler riktade insatser har gjorts samt att drograttfulla personer åker fast flera gånger eftersom drogerna sitter i längre än alkoholen.

Nedan ser du årlig statistik över hur många ratt- och drograttfulla som polisanmälts samt motsvarande siffror över de fyra första månaderna 2014.

Alkoholrattfylleri 2009: 17 847 Drograttfylleri 2009: 12 116

Alkoholrattfylleri 2010: 17 064 Drograttfylleri 2010: 12 555

Alkoholrattfylleri 2011: 16 979 Drograttfylleri 2011: 12 659

Alkoholrattfylleri 2012: 15 244 Drograttfylleri 2012: 11 959

Alkoholrattfylleri 2013: 13 999 Drograttfylleri 2013: 12 814

Alkoholrattfylleri 2014*: 3 974 Drograttfylleri 2014*: 4 280

* Januari-april