Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Fler fartkameror och sänkt hastighet på 425 mil väg

Trafikverket har under ett drygt årtionde arbetat med att justera hastigheterna på de statliga vägarna, ett arbete som fortsätter även framöver. Totalt kommer 425 mil att få lägre hastighetsbegränsning medan 120 mil får förhöjd. Fler fartkameror ska vi också räkna med.

Arbetet med att säkra upp de svenska vägarna har pågått en längre tid, närmare bestämt elva år. Under 2019 ska totalt 111 mil statlig väg att få sänkt hastighet från 90 km/h till 80 km/h. Det rör vägar som är högt trafikerade och saknar mitträcken. Till följd av ombyggnader med mitträcke eller nybyggda motorvägar höjs samtidigt hastigheten på nio mil statlig väg från 90 km/h till 100 km/h. Sandra Nordahl, tillförordnad enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket, ser positivt på de nya åtgärderna.

– Vi jobbar med att nå nollvisionen. Alltså att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För att nå dit behöver vi bygga om samt anpassa hastighetsgränserna till vägens säkerhetsstandard. Först då uppnår vi effekt, säger hon.

LÄS OCKSÅ: Väldigt många fler omkom i trafiken 2018

Genom att anpassa hastighetsbegränsningarna till vägarnas säkerhetsstandard räknar Trafikverket med att kunna rädda 16 liv per år. Sju liv ska kunna räddas med hjälp av omskyltning till en lägre hastighet och nio liv till följd av ombyggnad med mitträcken och nybyggd motorväg.

– Vi ser att det bästa sättet att förhindra kollisioner vid mötande trafik är att avgränsa med hjälp av ett mitträcke. Men att bygga ett mitträcke är dyrt och tar lång tid. Fram till dess måste vi säkra vägarna på ett annat sätt och då är sänkt hastighet en bra lösning, säger Sandra Nordahl.

Fram till 2025 kommer ungefär 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och omkring 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Arbetet kommer att ske över hela landet och påverka de mest trafikerade vägarna.

– Det pågående säkerhetsarbetet kommer ske i hela landet. Vissa år kan dock vissa län påverkas mer än andra. Det är främst vid vägar där två tusen fordon eller mer passerar per dygn som vi behöver sänka hastigheterna för att kunna skapa en säkrare väg, säger Sandra Nordahl.

LÄS OCKSÅ: 99 procent av alla fortkörare klarar sig undan böter

Foto: Google Maps

 Fler fartkameror är på gång. Just denna som syns på bild sprängdes vid årsskiftet.

Kommer det komma upp fler fartkameror på dessa vägar?

– Ja, vi prioriterar att sätta upp fler kameror på dessa sträckor. Det är ett sätt att se till att den nya hastighetsbegränsningen efterlevs.

Att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h ökar restiden med 50 sekunder per mil. Samtidigt visar beräkningar att risken att omkomma minskar med 40 procent.

LÄS OCKSÅ: Nu får Sverige fler fartkameror

– Trafikverket strävar efter så bra framkomlighet som möjligt. Men trafiksäkerheten är ett ramvillkor för tillgängligheten. Vi arbetar för ett så tillgängligt Sverige som möjligt men det får inte ske på bekostnad av människoliv, säger Sandra Nordahl som tillägger att hastigheterna kan komma att höjas igen när alla säkerhetsåtgärder är genomförda.