Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Diego Parra

Fler körkort återkallas – rattfylla och fortkörning vanligast

Transportstyrelsen har summerat antalet återkallade körkort under årets första halva och det står klart att fler körkort återkallades under perioden än under föregående två års motsvarande period.

Mellan 1 januari och 30 juni i år återkallades 18 352 körkort i Sverige. Det kan jämföras med 17 779 under samma period i fjol och 16 514 året dessförinnan. Siffran är dock lägre än under första halvåret 2016 då 18 684 körkort återkallades.

Stockholm i topp

Flest återkallelser genomfördes i Stockholms län 3 951 st) med Västra Götalands län som tvåa (2 744 st) och Skåne län som trea (2 532 st). Med hänsyn till folkmängden är det inte märkligt att dessa tre län ligger i topp med god marginal.

Färre i Örebro

Man har också registrerat att antalet återkallade körkort i länen har förändrats olikartat. Exempelvis återkallades sex procent färre körkort i Örebro län medan Södermanlands län såg en 13-procentig ökning. Det behöver inte betyda att trafikanter i Södermanland har blivit mer regelvidriga och att Örebro län har fått ett mer laglydigt trafikbeteende.

– Vi vet sedan tidigare att siffrorna varierar över tid mellan olika delar av landet, och det finns inget som indikerar att detta skulle vara annat än naturliga variationer, säger Dinko Odobasic som är enhetschef på Transportstyrelsen.

Foto: Glenn Lindberg

Rattfylla vanlig orsak

Den återkallelsegrund som ökat procentuellt mest är rattfylleri. Över hela landet ökade antalet återkallade körkort på grund av rattfylla med 13,8 procent under första halvåret 2019. Dock är variationerna mellan länen även här stora. I flera län minskade antalet återkallelser på grund av rattfylleri medan det ökade i andra. Gotlands län såg till exempel en ökning från nio till 26 (+189 %).

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Personer som kör påverkade utsätter både sig själv och andra för livsfara. Över 3000 återkallelser på ett halvår visar tyvärr att påverkade förare är en allt för vanlig företeelse på våra vägar, säger Dinko Odobasic.

Fortkörning vanligast

Den absolut vanligaste orsaken till att ett körkort återkallades under första halvåret var det man kallar för väsentlig överträdelse dit fortkörning hör. Mer än hälften av korten, 9 840 stycken, rök på grund av detta skäl.

Återkallelsegrund 2018 2019 Återkallelsen betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 2 951 3 358 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 103 63 Smitning
Återkallelsegrund 3 302 256 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 9 418 9 840 En väsentlig överträdelse, vanligen fortfkörning
Återkallelsegrund 5 952 680  Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 84 74 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 2 700 2 693 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 2 120 2 214 Ej lämnat läkarintyg eller bevis på godkänt förarprov
Samtliga* 17 779 18 352
Återkallelsegrund 2018 2019 Återkallelsen betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 2 951 3 358 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 103 63 Smitning
Återkallelsegrund 3 302 256 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 9 418 9 840 En väsentlig överträdelse, vanligen fortfkörning
Återkallelsegrund 5 952 680  Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 84 74 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 2 700 2 693 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 2 120 2 214 Ej lämnat läkarintyg eller bevis på godkänt förarprov
Samtliga* 17 779 18 352
Återkallelsegrund 2018 2019 Återkallelsen betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 2 951 3 358 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 103 63 Smitning
Återkallelsegrund 3 302 256 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 9 418 9 840 En väsentlig överträdelse, vanligen fortfkörning
Återkallelsegrund 5 952 680  Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 84 74 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 2 700 2 693 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 2 120 2 214 Ej lämnat läkarintyg eller bevis på godkänt förarprov
Samtliga* 17 779 18 352

* Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.