Foto: Matis75 / Shutterstock

Fler omkomna i trafiken 2022

Antalet omkomna på svenska vägar ökade under 2022 jämfört med året innan. Det beror främst på att antalet mötesolyckor och A-traktorolyckor ökar, men Trafikverket noterar att många fortfarande kör för fort.

Nu har Transportstyrelsen sammanställt olycksstatistiken för året som gått och efter två års minskning av antal döda i vägtrafiken syns en ökning. Under 2022 omkom 220 personer och 15 437 skadades. Det är en ökning med tio omkomna jämför med 2021. Året dessförinnan, pandemiåret 2020, omkom 204 personer.

– Vi ser att utvecklingen av vägtrafikolyckor med dödlig utgång är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi ser samma utveckling av trafikflöden, det vill säga antal fordon som kör på vägarna, där nivåerna ökat efter pandemin, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Av bilisterna omkom flest i mötesolyckor och singelolyckor. Singelolyckorna minskade något mot tidigare år medan mötesolyckorna ökade.

– När det gäller olyckstyp så har singelolyckor minskat från att tidigare varit klart dominerande. Istället ökar mötesolyckorna i jämförelse med tidigare år. En annan olyckstyp som har ökat under 2022 är A-traktorolyckor, säger Jonas Bjelfvenstam.

Regeringen har fattat ett beslut om att antalet omkomna i trafiken ska halveras till år 2030, vilket innebär att det ska minska till 133 omkomna och max 3 100 allvarligt skadade. För att nå målet efterlyser Trafikverket fler åtgärder.

– Vi är tillbaks där vi var före pandemin, men betydligt mer åtgärder krävs nu för att nå 2030-målet, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Trafikverket genomför hastighetsmätningar på statliga vägnätet. Under förra året fortsatte trenden att medelhastigheten sänks något. Samtidigt kör ungefär hälften av alla trafikanter över gällande hastighetsgräns.