Foto: Länsförsäkringar

Fler smsar bakom ratten - trots att det påverkar säkerheten

Nio av tio förare anser att användningen av mobiltelefon bakom ratten påverkar trafiksäkerheten. Trots detta är det allt fler som använder mobilen när de kör. Detta visar en enkätundersökning från Bilprovningen.

För att ta pulsen på förare och deras inställning till om Sverige ska genomföra en lagstiftning för att minska användandet av mobiltelefon bakom ratten utförde Bilprovningen en enkätundersökning 2013. Nu har de utfört ännu en enkätundersökning för att följa upp resultatet.

Drygt 2000 personer medverkade i årets undersökning och siffrorna är slående.

Resultatet från den första undersökningen visade att 77 procent av de svarande ansåg att mobilanvändandet har en negativ påverkan för trafiksäkerheten. Årets enkät visar att andelen har nu ökat till 93 procent. Det är dock inte den enda siffran som har ökat sedan den senaste undersökningen. Vid den första enkäten svarade 2 av 10 förare att de sms:ade bakom ratten – nu har den siffran mer än tripplats till sju av tio.

Den stora boven till den höga siffran kan skrivas sms. Enligt Bilprovningen uppger 70 procent av de svarande att de antingen läser, besvarar eller skickar sms medan de kör. Motsvarande siffra 2013 var 24 procent – vilket är en ökning med 190 procent.

Förutom ett ökat sms:ande har även andelen förare som fotograferar eller spelar in film bakom ratten ökat från 17 procent till 40 procent.

Andra ”aktiviteter” som de svarande förarna uppgav att de ägnade sig åt bakom ratten är att läsa, besvara och publicera inlägg på sociala medier och spela mobilspel som till exempel Pokémon Go. Dessutom så har det blivit vanligare att läsa och vara på e-post, var fjärde förare gör detta nu visar enkäten medan den tidigare siffran visade att var femte gjorde detta.

Enkäten visar också att allt fler anser att en lagstiftning mot mobilanvändning bakom ratten borde införas. Hela 75 procent av årets svarande ansåg detta jämfört med 15 år 2013. Däremot är siffrorna kring huruvida en lagstiftning skulle påverka deras användning en aning motsägelsefullt. Bara 41 procent, 49 procent 2013, menar att ett förbud hade fått dem att lägga undan mobilen medan de kör.

- Enkäten visar att alla inte kommer att låta sig påverkas av lagstiftning när det gäller mobilanvändning vid bilkörning. Lösningar som minskar behovet av att använda själva mobilen är därför viktiga som ett komplement, exempelvis tillgång till GPS-navigering och handsfree med röststyrning som gör att föraren hela tiden kan fokusera på trafiken, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors i ett pressmeddelande.