”Förbjud även Euro 6-dieselbilar i städer”

Allt fler storstäder är på väg att införa begränsningar eller förbud för äldre dieselbilar. Enligt Transport & Environment är det inte tillräckligt för att få rätsida på den dåliga luftkvaliteten. De anser att merparten av de nyare dieselbilarna också ska förbjudas.

Enligt europeiska lobbyorganisationen Transport & Environment (fullständigt namn European Federation for Transport and Environment, ofta förkortat till T&E) rullar det omkring 40 miljoner grovt förorenande dieseldrivna person- och skåpbilar på EU:s vägar. Dessa bidrar till föroreningar i framför allt större städer på den europeiska kontinenten, varav flera städer har börjat eller ska börja avgiftsbelägga, begränsa eller helt förbjuda dieselbilar för att verka för en bättre miljö och folkhälsa (en halv miljon människor i Europa beräknas årligen dö en för tidig död på grund av utsläppen). Stockholm är en av de städer som nämns i samma sammanhang som exempelvis London, Milano, Paris, Madrid och Oslo.

Men T&E ser en svaghet i begränsningarna och förbuden, nämligen att nyare så kallade Euro 6-dieselbilar undantas. De menar att mindre än tio procent av Euro 6-certifierade dieselbilar lever upp till EU:s utsläppskrav. Övriga dryga 90 procent av nyare dieselbilar överskrider gränserna med fyra till fem gånger och i vissa fall med upp till tio gånger högre utsläpp än vad maxtaken tillåter. Tre biltillverkare pekas ut som extra bristfälliga; Renault, Fiat och Opel.

Så mycket kväveoxider släpper biltillverkarna ut (Euro 6 medger upp till 80 mg/km). Volkswagen ligger bäst till med klarar ändå inte gränsen, Renault-Dacia är värst med 13 gånger högre utsläpp än vad reglerna tillåter.

T&E vill därför se hårdare krav för att säkerställa låga utsläpp som gör skillnad. De anser att dieselbilar som inte klarar av utsläppskraven vid verklig körning, baserad på så kallad RDE-mätning (Real Driving Emissions), ska förbjudas i städerna, inklusive dagens Euro 6-dieselbilar (de 90 procent som släpper ut för mycket). Först när en bil har åtgärdats och släpper ut enligt tillåtna nivåer ska den få åtkomst till städernas centrala delar.

T&E understryker också vikten av att städerna satsar på kollektivtrafiken samt infrastrukturen för bland annat nollutsläppstransporter.

Utsläppen vid verklig körning ska avgöra om en bil ska tillåtas i städer eller inte, anser Transport & Environment. Här ses en Volvo S90 med en så kallad PEMS-utrustning som mäter utsläppen vid verklig körning på väg. Foto: ADAC. Foto: ADAC