Foto: Csizijo

Försäkringspremien för kvinnor höjs

Från och med 21 december träder en ny EU-lag i kraft som innebär att försäkringsbolag inte får göra skillnad på män och kvinnor. Därför är höjda premier att vänta – för kvinnorna.

Det är inte ovanligt att hushållets bil ställs på kvinnan eftersom det ger lägre försäkringspremie. Men inom en snar framtid kommer den pengabesparande åtgärden förmodligen inte att löna sig längre.

 Försäkringsbolagen är nämligen mer eller mindre överens om att höja försäkringspremierna för kvinnor då en ny EU-lag träder i kraft 21 december 2012. Den nya lagen som Europadomstolen har klubbat igenom innebär att försäkringspremier av alla slag ska vara könsneutrala.

 Det är främst unga kvinnor som kommer att beröras av den förväntade höjningen som räknats ut till elva procent i snitt.

 Diskrimineringsombudsmannen (DO) Per Holfve tycker att lagändringen är helt på sin plats. Tidigare har ett EU-direktiv sagt att könsdiskriminering inte får förekomma vid varor och tjänster, men just försäkringsbranschen har hittills varit undantagen.

 De styrande i EU diskuterar också ett förbud av åldersdiskriminering inom varor och tjänster. Ett sådant förbud skulle kunna innebära lika premie för en 18-åring med nytaget körkort som en 58-åring med körkort sedan 40 år. Då handlar det knappast om sänkt premie för 18-åringen utan en höjd premie för 58-åringen, eller – mest logiskt – att 18-åringens sänks och 58-åringens höjs för att hamna på samma mellannivå.

 – Det diskuteras på EU-nivå att även förbjuda åldersdiskriminering inom varor och tjänster. Och får man inte använda ålder som faktor heller så måste bolagen använda andra faktorer för att gruppera riskerna så att det ska bli rätt pris. Då kan det bli mer integritetskänsliga faktorer som utbildning, yrke, rökning. Vill vi som samhällsmedborgare ha det så? säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk försäkring, till SVT och syftar på försäkringar generellt, inte bara bilförsäkringar.