Förslag: avgifter på motorvägar

Avgifter på alla motorvägar i västra Götaland kan finansiera en ny motorväg mellan Göteborgs hamn och Laxå. Den västsvenska industri- och handelskammaren ger två förslag på hur den nya motorvägen skulle kunna privatfinansieras.

Snart kan det kosta pengar att köra på västra Sveriges motorvägar. I alla fall om den västsvenska industri- och handelskammaren får bestämma. Det är de högsta cheferna för storbolag som Volvo, Saab, Stena Line och Getinge som står bakom det kontroversiella förslaget. Projektet som ska finansieras kallas Sverigediagonalen. Det handlar om att göra E20 till motorväg mellan Göteborgs hamn och Laxå, inklusive Partihallsförbindelsen, en ny vägtunnel under Göta Älv, Lundbyleden och ny koppling till hamnen via väg 155.

Näringslivet föreslår att antingen staten eller de stora företagen lånar de cirka elva miljarder kronor som behövs. De 900 miljoner kronor som går till räntor och amorteringar ska betalas av trafikanterna under en 30-års period. Men det blir inte bara trafikanterna på den nybyggda vägen som ska betala. Förslaget innebär att alla motorvägar i västra Götaland beläggs med avgifter, även de vägar som byggts med skattepengar. I förslaget finns dock två olika kalkyler. Antingen ska både personbilar och transportfordon betala. Eller också bara transporterna.

– Genom att den blir helt privatfinansierad så frigör vi skattepengar som kan användas till andra objekt, vi behöver ett hamnspår, vi behöver förbättra kollektivtrafiken och vi behöver förbättra järnvägarna. Vi hjälper staten att finansiera mer infrastruktur på det här sättet, säger Anders Källström, vd på Västsvenska industri- och handelskammaren till SR – Ekot.

Enligt beräkningarna kommer det att kosta 9 kronor för en personbil att köra sträckan Göteborg – Uddevalla och 14 kronor för sträckan Göteborg – Skövde. För lastbilarna skulle det bli dyrare. På samma sträckor skulle en lastbil få betala 46 respektive 69 kronor. Om personbilarna undantas skulle det bli ännu dyrare för transportfordonen. Att köra från Göteborg till Uddevalla skulle i så fall kosta 109 kronor.

Näringslivets förslag kommer sannolikt inte att behandlas av regeringen förrän det är dags för höstens stora förslag om väg- och järnvägssatsningar fram till år 2020.