Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: SlackerJr & Sardinelly

Fortkörning i tätort allt för vanligt

NTF har mätt bilisters hastighet på olika orter runt om i landet. Efterföljande sammanställning visar att hastighetsbegränsningarna fortsatt följs dåligt, speciellt på sträckor med 40 km/h.

På uppdrag av Trafikverket har NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, för andra året i rad kontrollerat bilisters hastighet på 69 mätpunkter i tätort i olika kommuner runt om i Sverige.

När de insamlade mätresultaten sammanställts visar det sig att svenska bilister och andra trafikanter med motorfordon fortsatt är dåliga på att hålla skyltad hastighet inom tätorterna. Någon signifikant förbättring med förra årets mätning har inte kunnat påvisas.

Mätresultaten säger att 63 procent av förarna håller hastighetsbegräsningarna. Sämst är det på sträckor där 40 km/h råder och där andelen oskyddade trafikanter som regel är störst. Där håller endast 53 procent hastigheten. på 50-sträckor är motsvarande siffra 61 procent, på 60-sträckor 69 procent samt på 70-sträckor 77 procent.

– Det är naturligtvis oacceptabelt att vi inte kan uppnå en bättre hastighetsefterlevnad i tätorterna, där oskyddade trafikanter och bilar blandas. Ska vi lyckas i våra ambitioner inför 2020 måste vi lyfta fram det delade ansvaret mellan trafikanterna och systemutformarna. Bilisterna måste förstå vilka risker de utsätter andra för när de kör för fort. Samtidigt måste väghållarna utforma gatorna för att få ner hastigheterna eller separera fordonsslagen, säger Johan Lindström som är NTF:s generalsekreterare.

Trafikverket har som mål att år 2020 ska 80 procent av all trafik i tätort hålla sig inom gällande hastighetsgräns. Vi är alltså en bra bit från den siffran och har knappt sex år på oss att lägga band på högerfoten i tätort.