Fortkörningsböter kan vara olagliga Foto: Ragnar Lilliestierna

Fortkörningsböter kan vara olagliga

Tre personer som erkänt fortkörning har blivit friade av Ystads tingsrätt eftersom det uppstod en glipa i föreskrifterna om hastighetsbegränsning när Vägverket blev Trafikverket i fjol.

Domarna gäller tre personer från Skåne som vid olika tillfällen kört 9, 23 respektive 59 kilometer i timmen över hastighetsgränsen. Anledningen är att Vägverket upphörde som myndighet den 1 april förra året och blev Trafikverket. När det skedde fanns ingen övergångsregel som ”fångade upp” föreskrifterna som därmed slutade att gälla.

Det är oklart om nu alla som dömts för fortkörning sedan den 1 april 2010 kan komma att frias. Bakgrunden till att man nu börjat fria fortkörarna är en dom i hovrätten som gällde ett brott mot yrkestrafiklagen. Även där grundades beslutet på en lagföreskrift signerad Vägverket, och inte den gällande myndigheten Trafikverket.

– Domarna gäller i princip samma sak. Det står i strid med legalitetsprincipen att döma någon som begått ett brott mot Vägverkets föreskrifter när det står i lagen att det är Trafikverket som har bemyndigande, säger Fredrik Blommé vid Ystads tingsrätt till Skånska Dagbladet.

Åklagaren har nu till den 1 november att överklaga domen. En dom i tingsrätten utgör ingen rättspraxis utan domen blir prejudicerande först när den hamnar i hovrätten uppger enhetschefen på Trafikverkets juridikavdelning till Skånska Dagbladet.