Förbud mot gamla bilar föreslås i svenska städer

Gamla bilar som inte uppfyller ställda miljökrav kan komma att förbjudas i svenska städer enligt ett nytt förslag från Transportstyrelsen.

Magnus Kvandal

Transportstyrelsen föreslår två nya miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i svenska städer. I miljözon klass 2, som omfattar personbilar och lätta bussar och lastbilar, måste dieselbilar uppfylla kraven för Euro 6 och bensin- och gasbilar måste uppfylla kraven för Euro 5.

Dessutom föreslås miljözon klass 3, där lätta fordon måste drivas av el eller vätgas. Det gäller även motorcyklar och mopeder. Tunga fordon måste vara elhybrider som uppfyller Euro 6-kraven, eller helt drivas av el eller vätgas.

De miljözoner som finns idag reglerar enbart trafik med tunga fordon, lastbilar och bussar, som inte uppfyller särskilda miljökrav. Det är upp till kommunerna att bestämma var och när reglerna ska gälla, och så kommer det att vara även i fortsättningen.

Förslaget är lämnat till Näringsdepartementet. I en fallstudie har Transportstyrelsen konstaterat att kostnaderna för både privatpersoner och företag kan bli väldigt stora, men att luftkvaliteten i miljözonerna kommer att förbättras.

Miljözon klass 2 kommer att vara relativt verkningslös efter år 2035, när stora delar av den svenska fordonsflottan beräknas uppfylla kraven ändå.