Garantibråket på Saab är löst

Saabs återförsäljare och Saab Parts har kommit överens om hur de ska lösa nybilsgarantin. Parterna har bråkat sedan efterdyningarna av Saabs konkurs i december förra året.

Bråket började i slutet av december, när Saabs återförsäljarförening gick ut i skarp kritik mot Saab Parts beslut att inte infria tidigare överenskommelser om betalning för garantiarbeten. Då slog Saab Parts vd Lennart Ståhl ifrån sig mot anklagelserna och förklarade det med att Saab Parts tidigare löst garantiersättningar som Saab Parts senare skickat vidare till Saab Automobile. När Saab Automobile senare gick i konkurs valde man att avsluta utbetalningarna gällande nybilsgarantiärenden. Men nu har man alltså ändrat sig.

 – Det stämmer det. Saab Parts insåg att de vill vara med i det här, säger Peter Hallberg, ordförande för Saabs återförsäljarförening till Teknikens Värld, och fortsätter: 

 – De inser att för att vi alla ska klara i det här måste vi hålla sams. Vi känner oss nöjda och kan fortsätta serva kunderna på bästa möjliga vis.

 Teknikens Värld har sökt Lennart Ståhl på Saab Parts utan framgång.