Foto: Volvo

Göteborg och VTI leder forskning kring självkörande fordon

Närmare 34 miljoner kronor går till forskning om hur morgondagens trafik ska hantera självkörande fordon. Statens väg- och transportforskningsinstitut är största part.

CoExist är ett projekt finansierat av den Europeiska Unionen som ska förbereda städer och väghållare för självkörande fordon och hur de ska samsas med konventionella fordon.

Projektet finansieras med 3,5 miljoner euro (motsvarande omkring 33,7 miljoner kronor) och arbetet kommer att ske i Göteborg, Helmond (Nederländerna), Milton Keynes (Storbritannien) och Stuttgart (Tyskland).

Det hela startar denna månad och ska hålla på till 2020. 15 parter från sju länder deltar där svenska VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är största part.

Planering av infrastruktur och trafiksystem utgör en del av uppgifterna liksom att analysera vilka effekter som de självköranade fordonen kommer att få för trafiken. Rent konkret kan det handla om frågor huruvida självkörande fordon ska få egna körfält och hur framtidens trafiksignaler ska fungera.

– Trots att teknikutvecklingen inom området sker i mycket hög takt finns liten kunskap om vilka effekter automatiseringen av olika delar av trafiksystemet kan förväntas ge. Här har vi mycket vi behöver ta reda på, säger Andreas Tapani, forskningschef på VTI.