Foto: Peab

Tysta gummivägar inget för Sverige

Teststräckor av gummivägar, eller så kallad tyst asfalt, har visat sig vara undermåliga efter tre års testande.

Gummiasfalt har sedan drygt 25 år tillbaka använts i USA och rapporter därifrån visade upp vinster för både miljö och ekonomi. Gummiasfalten skulle ha en betydligt längre livslängd än konventionell asfalt och skulle dessutom minska bullernivån och antalet partiklar vid vägen. Någon som även laboratorietester i Sverige tydde på.

Efter att VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, under tre års tid testat gummiasfalten på sträckor längs E4, E6 och riksväg 77 visar dock resultatet, till större delen, det motsatta jämfört med rapporterna från USA.

VTI har utvärderat slitbanan av gummimodifierad bitumen när det gäller spårbildning, dubbdäcksavnötning samt beständighet och stensläpp.

– Vi ser inga gynnsamma effekter av gummi i slitlagrets bitumen, utan de sträckorna har i stället haft en sämre utveckling än referenssträckorna under de första knappa tre åren, säger Håkan Carlsson, laboratoriechef på VTI.

Håkan Carlsson vill dock inte helt säga nej till gummivägarna.

– Det finns indikationer på att de är mer elastiska och inte spricker lika lätt som vanliga vägar, säger Carlsson.