Foto: EMIL LANGVAD / TT NYHETSBYRÅN

Hälften kör för fort vid skolor

En ny mätning, gjord under våren av Riksförbundet M Sverige, visar att nästan varannan bilist kör för fort på 30-sträckor vid skolor. Sämst på att hålla hastigheten är taxiförare.

Det är M Sverige, tidigare kända som Motormännen, som under vecka 20–22 (16 maj–3 juni) i år mätt hastigheten på fordon vid 18 skolor på 16 orter i landet. Mätningarna gjordes under morgonen mellan 07:30 och 08:30, vilket motsvarar när skoldagarna startar.

Av de 3 943 fordon som mättes visade sig 49 procent köra över den tillåtna 30-gränsen. De allra flesta av dessa låg dock inom spannet 31–40 km/h. Endast 12 procent körde snabbare än 40 km/h, och endast en procent snabbare än 50 km/h (vilket är gränsen för att förlora körkortet vid en trafikkontroll). Sämst på att hålla hastigheten visade sig taxichaufförer ha, där hela 68 procent körde för fort, eller 47 av 69 registrerade passager.

I andra änden av spektrat låg bussförare, som framförde sitt fordon i laglig hastighet i hela 69 procent av de uppmätta passagerna, samt kategorin ”Övriga fordon”, där hela 72 procent körde i laglig hastighet. I den sistnämnda kategorin kan dock även fordon med begränsad toppfart, så som mopeder och A-traktorer, tänkas ingå. Lastbilar körde snabbare än tillåtet vid 54 procent av de uppmätta tillfällena.

– Risken att en fotgängare eller cyklist upptäcks för sent, liksom risken att denne skadas, är låg när föraren håller 30 km/h. Men vid hastigheter över 40km/h ökar risken för död eller allvarliga skador markant, säger M Sverige i ett uttalande.

Den högsta uppmätta hastigheten för något fordon vid M Sveriges mätningar var 81 km/h.