Foto: Google Maps

Hamburg först med dieselförbud – börjar nästa vecka

Tysklands näst största stad Hamburg kommer från och med den 31 maj att i delar av staden förbjuda dieseldrivna bilar och lastbilar som inte är Euro 6-klassade.

För en knapp vecka sedan togs beslutet att tyska städer får lov att införa förbud mot äldre dieselbilar med omedelbar veckan. Detta har hörsammats av Hamburg, Tysklands nästa största stad med omkring 1,8 miljoner invånare.

Men start den 31 maj, alltså om bara en vecka, kommer dieseldrivna bilar och lastbilar som inte är Euro 6-klassade inte att kunna köra en utvald sträcka av Max-Brauer-Allee som sträcker sig från en av stadens största tågcentralstationer. Lastbilar kommer även att förbjudas längs en 1,6 kilometer lång sträcka av Stresemannstraße som är en av de större genomfartslederna i östvästlig riktning.

Icke Euro 6-klassade fordon som måste ta sig in på förbudssträckorna, exempelvis fordon som tillhör boende, sophantering, leveranser och taxi, omfattas inte av restriktionerna.

Den bilist som bryter mot förbudet får böta 25 euro och den lastbilschaufför som gör detsamma får böta uppemot 75 euro. Kontrollerna av fordonen kommer att utföras av polisen enligt ett slumpmässigt schema.

I Hamburg rullar cirka 330 000 dieselbilar varav 65 procent av dem inte är Euro 6-certifierade utan av äldre typ så som Euro 5, Euro 4, Euro 3 och äldre.