Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: SciePro / Shutterstock

Här är det störst risk att krocka med vilt

Vi har sett en stadig ökning av viltolyckorna de senaste åren, det sker strax över 50 000 viltolyckor varje år i Sverige. Nu kan vi se färska siffror på var det är störst risk att krocka med vilt.

För fjärde året i rad så ökar antalet viltolyckor under tiden mellan skymning och midnatt. Under 2021 registrerade polisen 38,7 procent av alla viltolyckor under tiden mellan 18.00-00.00. Tiden mellan 06.00-12.00 sker 22 procent av olyckorna och mellan tiderna 12.00-18.00 och 00.00-06.00 sker 20,5 respektive 18,8 procent av olyckorna. Fördelningen ser ungefär likadan ut även för tidigare år med någon procents skillnad mellan åren.

Statistiken är framtagen av Cloudberry, på uppdrag av Nextbase som tillverkar dash cams. Siffrorna baseras på polisens uppgifter och visar tydligt att Västra Götalandsregionen, som består av Göteborgs län, Bohuslän, Skaraborgs län och Älvsborgs län, är värst drabbat. Den regionen sticker ut i statistiken då hela 20 procent av alla viltolyckor i Sverige sker där. Här finns det gott om storvilt som älg, rådjur, dovhjort, kronhjort och vildsvin. Statistiken visar att fyra av de fem mest olycksdrabbade vägarna är landsväg eller riksväg utan viltstängsel och dessutom tyvärr med dålig sikt.

https://datawrapper.dwcdn.net/08IHB/1/

I södra och mellersta delarna av Sverige är det först och främst rådjur som är inblandade i viltolyckor, i de södra delarna står dock vildsvin, dovhjort och kronhjort för 15,4 procent av det totala antalet. I de mellersta delarna står rådjur för hela 82 procent av viltolyckorna och det har även skett en ökning av viltolyckor med vildsvin, speciellt i den mellersta regionen. I de norra delarna av landet är det störst andel älg, hela 46 procent av den totala andelen, som är inblandad i viltolyckor, men även olyckor med ren har ökat i norr. Ser du en svart sopsäck hängande på en plogpinne är det en varning för lösdrivande renar.

Om en viltolycka har inträffat

Sätt ut varningstriangeln och ta hand om eventuella skadade. Märk ut platsen för olyckan, gärna med Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa som finns hos bland annat Bilprovningen, Polisen eller Trafikverkets regionkontor. Eller använd ett plastband eller liknande. Vid sammanstötning med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vindsvin, mufflonfår eller örn är fordonets förare skyldig att rapportera olyckan till Polisen. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och klassas som smitningsolycka och kan ge böter. Om fordonet är skadat ska det så klart anmälas till försäkringsbolaget.

Under perioden oktober och november så sker de absolut flesta viltolyckorna, den perioden står för en fjärdel av det totala antalet viltolyckor under året. Perioden då det är minst risk att råka ut för en viltolycka är under mars och april, de månaderna står för 13 procent totalt sett. Under de senaste fyra åren har totalen visat att de flesta olyckor sker i de södra delarna av landet och de mellersta ligger strax därefter och minst antal olyckor sker i norr. Det kan finnas vissa naturliga förklaringar till detta som till exempel att det är fler som bor i de södra och mellersta delarna av landet och att det är mer trafik där.

Nationella viltolycksrådet, som består av representanter från Polisen, Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Skogstyrelsen, Svenska Jägarförbundet, VTI, Bilprovningen, SOS Alarm, NTF, SJ med flera, har en handlingsplan som visar på behovet av att hitta nya metoder för att få ner antalet viltolyckor. Användning av fordonskameror skulle kunna ge mer information runt händelseförloppen gällande viltolyckor.

– Moderna dashcams gör i dag mer än att fånga viktiga filmklipp från trafiken, den kan också ringa SOS Alarm automatiskt när en olycka sker. Särskilt i glesbygd har det betydelse i de fall förare inte själva kan larma, säger Robert Ingebretsen, från Nextbase.

Se över din försäkring

Viltolyckor kan bli väldigt kostsamma om du saknar försäkring. De djurkollisioner som försäkringsbolaget If ersatte under 2020 kostade i snitt 32 500 kronor att reparera. För att få ersättning för skador på bilen efter en viltolycka krävs helförsäkring. Det finns även en tilläggsförsäkring som ger reducerad självrisk vid kollision med djur, den kan också ge viss ersättning även om man bara har halvförsäkring.

Man får inte glömma att antalet bilar på våra vägar ökar med cirka en procent varje år och det bidrar också till problem för det stora viltbeståndet att korsa våra vägar på ett säkert sätt i jakten på mat. 

– Vi behöver tillsammans arbeta med att minska antalet viltolyckor. Förarens kunskap och uppmärksamhet har stor betydelse för att minska risken att en olycka sker, säger Jonas Hysing ordförande i Nationella Viltolycksrådet vid polismyndigheten..

För den som vill fördjupa sig ytterligare har Trafikverket tagit fram kartor som visar alla olyckor med klövvilt under perioden 2016-2020, det finns kartor för hela landet och du hittar dem genom att klicka här.

https://datawrapper.dwcdn.net/XjUDa/2/https://datawrapper.dwcdn.net/Lzncx/1/

Tips för att undvika viltolycka

Läs av omgivningarna, håll uppsikt längs med vägkanterna och anpassa farten. Var speciellt uppmärksam vid skymning och gryning. Försök förutse var djur kan dyka upp, var extra observant vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslen upphör. Ekskogar drar ofta till sig vildsvin då de gillar ekollon, granskog är populärt hos älgar då de gillar granskott.