Här är farligaste vägarna i midsommar – kör försiktigt!

Nu stundar en av årets absolut trafikfarligaste helger – midsommarhelgen. Väldigt många svenskar ger sig ut på fyra hjul och det blir trångt på vägarna. Kör försiktigt och undvik gärna de mest trafikerade och farligaste vägarna.

Under fjolårets midsommarhelg omkom fem personer och fler än så skadades i den svenska trafiken. Just midsommar är en helg då en stor del av den svenska befolkningen är ute och rör på sig, inte sällan med bil. Det är framför allt torsdagen och söndagen som är de stora resdagarna med många och långa köer och – tyvärr – flertalet trafikolyckor.

För att ta sig fram säkert och i tid finns det ett antal knep att ta till, knep som varje bilförare bör känna till och beakta. Att planera sin resa är A och O för att komma fram i någorlunda rätt tid, att inte stressa utan vara ute i god tid och inte öka takten bara för att dansen runt stången börjar om några minuter. Hellre missa ”Små grodorna” än att vara inblandad i en olycka.

Dessutom finns det ett antal vägar i vårt avlånga land som är värre än andra, sett ur ett trafik- och olycksperspektiv. Dessa bör man – om möjlighet finns – undvika i största möjliga mån om man vill komma fram i tid.

Till de absolut mest trafikerade och farligaste vägarna i Sverige under årets midsommarhelg hör större delen av E22, riksväg 26 mellan Halmstad och Jönköping samt mellan Kristinehamn och sydväst om Mora, större delen av riksväg 70, E45 från Göteborg till Mora, E14 mellan Sundsvall och Östersund/Åre samt delar av E4, framför allt söder om Sundsvall. Även storstadsregionernas vägnät, Stockholm, Göteborg och Malmö, räknas till utsatta vägar med mycket trafik och är därför olycksdrabbade, samt även regionen runt Kalmar i och med all trafik som ska över Ölandsbron.

Nedan finner du en karta över de farligaste vägarna i Sverige under årets midsommarhelg samt en rad punkter med tips som du som bilförare bör förhålla dig till under helgen.

Kör försiktigt och glad midsommar!

 Karta över farliga vägar i Sverige midsommar 2016. Cirklarna symboliserar regioner med mycket trafik och förhöjd olycksrisk. Klicka för att se hela kartan.

Tips inför midsommarkörningen

Var ute i god tid.

Planera din körning.

Håll avståndet.

Håll hastigheten.

Kör inte påverkad.

Kör utvilad.

Använd bilbälte.

Om möjligt, välj mötesseparerad väg.

Ta pauser.

Stressa inte.