Här är Sveriges sämsta vägar

I en ny undersökning visar det sig att 3,4 procent av Sveriges vägnät underkänns, värst är det i Norrland.

Motormännen har i samarbete med Roadroid granskat kvaliteten på 9 200 mil av det svenska vägnätet. Av de granskade vägarna visar det sig att 3,4 procent underkänns, vilket innebär att de håller så pass låg kvalitet att det är obehagligt, och delvis farligt, att trafikera dem och kostsamt att reparera.

Genom att använda den accelerometer som finns inbyggd i de flesta smarta telefoner har man mätt skrovligheten i vägbanan.

– Granskningen visar att vi har en förhållandevis hög standard på det statliga vägnätet, men också att Sverige är ett delat land. Samtliga län norr om Dalälven har en sämre kvalitet på det statliga vägnätet än något län söder om Dalälven. Ska vi ha en levande landsbygd måste det också satsas på vägarna, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Hög standard på vägnätet har en stor betydelse för framkomlighet, som trafiksäkerhet. En ojämn vägbana försvårar vinterväghållning och gör att vatten kan samlas i sprickor som när den fryser till is kan försämra vägen ytterligare.

Utöver säkerhetsaspekten bidrar en ojämn väg även till sämre komfort och kan orsaka skador på fordonet, och i många fall är bra vägar en förutsättning för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden och pendla till sina jobb.

– Risken för att råka ut för en singelolycka ökar med upp till 50 procent på ojämna vägar. Statistik för de senaste tio åren visar att antalet omkomna i trafikolyckor är tre gånger större i Jämtland än i Stockholm i förhållande till antalet invånare. Bra vägar minskar riskerna för olyckor, men det är inte bara på grund av att vägarna är sämre. Det finns även andra viktiga förklaringar som skillnader i kollektivtrafikutbud, polistäthet och attityder, säger Kjellin.

Kommunerna med bäst/sämst vägar

Bästa/sämsta vägarna i Sverige