Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Expressen Lifestyle

Här finns Sveriges sämsta vägar

I Riksförbundet M Sveriges stora kartläggning av det svenska vägnätet märks stora kvalitetsskillnader mellan norr och söder. Dessutom väntas standarden på det svenska vägnätet sjunka ytterligare.

Kvaliteten på det svenska vägnätet avseende ytojämnhet har varit det primära att ta reda på för Riksförbundet M Sverige i deras stora kvalitetsundersökning. Drygt 20 000 mil tillryggalades under 2021 då undersökningen genomfördes, på allt från de största Europavägarna till riksvägar och betydligt mindre länsvägar. Resultaten visar på stora skillnader mellan norr och söder, där vägarna i Norrbottens län, följt av Västerbottens län pekas ut som de allra sämsta. Samtidigt likställs sämre vägar med försämrad trafiksäkerhet.

Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M SverigeTony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M SverigeTony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige
Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige Foto: Ernst Henry Photography / Riksförbundet M Sverige

– Det finns ett starkt samband mellan vägsträckors ytojämnhet och försämrad trafiksäkerhet. Ett ojämnt underlag innebär sämre kontakt mellan väg och däck vilket resulterar i ett försämrat grepp. Olyckskvoten ökar i takt med ökande ytojämnhet. Inte minst ökar risken för singelolyckor kraftigt på ojämna vägar, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Enligt Riksförbundet M Sveriges måttstock för vad som är bra och dåliga vägar blir det genom undersökningen tydligt att de stora Europavägarna mestadels håller god kvalitet. Kortare partier längs E4, E6 och E18 får kritik för att inte hålla en hög kvalitet ytojämnhetsmässigt. Samtidigt bedöms även de fem sämsta Europavägarna i Sverige ha bra kvalitet längs minst 96 procent av sträckorna.

När vägarna blir mindre märks mer kritik då flera riksvägar har längre partier med bristande kvalitet gällande ytojämnheten, men det är längs länsvägarna förhållandena blir klart sämre enligt statistiken från Riksförbundet M Sverige som också menar att standarden på det svenska vägnätet förväntas sjunka ytterligare framöver.

– Vi väntar oss sämre vägar framöver. Nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt snabbare till följd av ökad mängd tyngre trafik och eftersatt underhåll. Trafikverket har en underhållsskuld till vägnätet på 23 miljarder kronor och tvingas fokusera på akuta lappningsåtgärder. Oroligheterna i omvärlden har dessutom ökat priserna på insatsvaror för asfaltsproduktion, vilket gör att många infrastruktursatsningar får skjutas upp eller ställas in, säger Tony Gunnarsson.

Undersökningen utfördes av Riksförbundet M Sveriges så kallade vägombud som körde de drygt 20 000 milen på våra svenska vägar. Ytojämnheten på vägarna mättes med hjälp av en teknik där en vibrationssensor inbyggd i en smartphone registrerar ojämnheter i vägen. Riksförbundet M Sverige gjorde även en manuell kontroll av mätdata för att ta bort felaktiga mätningar, om man exempelvis kört genom ett vägarbetsområde.

– Vår mätning bekräftar att vägarna är sämre i norra Sverige. I norr är vägarna mer utsatta för tjälskador. Dessutom är vägunderhållet underfinansierat vilket drabbar Norrland och landsbygden, när Trafikverket tvingas prioritera de högtrafikerade vägarna mellan storstäderna. Skogslänen kommer att stå som förlorare med sämre trafiksäkerhet och längre pendlingstider som följd, meddelar Riksförbundet M Sverige via sitt pressmaterial.

Om vi vänder på steken så rankas vägarna i Jönköpings län i topp vad gäller vägkvalité, följt utav Kronoberg, Västra Götaland, Blekinge och Gotland.

Länen rankade efter vägkvalitet, från sämst till bäst

Norrbottens

Västerbottens

Västmanlands

Örebro

Värmlands

Jämtlands

Uppsala

Gävleborgs

Dalarnas

Västernorrlands

Stockholms

Skåne

Kalmar

Hallands

Östergötlands

Södermanlands

Gotlands

Blekinge

Västra Götalands

Kronobergs

Jönköpings

 

Sämsta länsvägarna i landet

Jämtland Lv 314

Norrbotten Lv 392

Norrbotten Lv 373

Norrbotten Lv 356

Jämtland Lv 336

 

Sämsta riksvägarna i landet

Norrbotten Rv 98

Norrbotten Rv 94

Västernorrland Rv 86

Gävleborg Rv 83

Örebro Rv 63

 

Sämsta Europavägarna i landet

Uppsala E18

Västerbotten E4

Skåne E6

Norrbotten E45

Skåne E20