Hastigheten i fokus under FN:s säkerhetsvecka

För fjärde året i rad hålls Förenta nationernas kampanj för att belysa vägarnas säkerhet.

Det kanske har gått dig förbi men denna vecka vill FN belysa vägsäkerheten. Det är fjärde året för ”UN Global Road Safety Week” och man vill belysa vilken inverkan hastigheten har för trafiksäkerheten.

En tredjedel av av alla dödsolyckor i höginkomstländer beror på höga hastigheter. I låg- och medelinkomstländer är siffran upp mot hälften. Samtidigt menar man att omkring 40-50 procent av fordonen i höginkomstländer kör för fort.

Hur mycket större skadorna blir på gångtrafikanter vid kollisioner med ökad hastighet belyses också. Vid 50 km/h timmen är risken för en dödsolycka 20 procent. Vid 80 km/h är den uppe i 60 procent.

Även fordons bromssträcka uppmärksammas, och du som läser Teknikens Världs tester vet också att den skiftar mellan olika bilmodeller.

FN presenterar en rad strategier som behövs för att minimera skador och dödsfall på vägarna.

Bygga eller modernisera vägar som bidrar till att sänka hastigheten

Införa hastighetsbegränsningar på alla vägar

Installera teknik i fordon

Öka förståelsen om faran med fortkörning

En rad events hålls under veckan världen över men i Sverige är det bara SMC (Sveriges MotorCyklister) som listas samt att man i Uppsala lyfter fram säkerheten utanför skolor.

Du kan själv delta i kampanjen, som går under namnet #slowdown, och gör du det enklast genom att fylla i FN:s formulär. Med det medger du att du förstår varför du bör sakta ner, stödjer kampanjens lösningar och är beredd att föra budskapet vidare.

FN:s tidigare veckor har gått under parollerna #SaveKidsLives, #PedestrianSafety och #YouthRoadSafety.