Head up-display i din bil kan vara farlig

Head up-displayer, förkortat HUD, kommer på allt bredare front i fler och fler bilmodeller. Tanken är att de ska främja trafiksäkerheten, men enligt en undersökning kan det snarare vara tvärtom – det vill säga trafikfarliga.

Tekniken med head up-displayer kommer från stridsflyget. Tanken är att i stället för att föraren tvingas lyfta blicken från vägen och titta ned på instrumenteringen så ska utvald och viktig information projiceras framför förarens synfält utan att denna behöver ta blicken från vägen i någon större omfattning. Ibland projiceras denna information (navigation, telefonsamtal, hastighet, avstånd, kollisionsvarnare, motoreffekt, förbrukning med mera) framför eller bakom vindrutan, ibland på en liten plastskiva som är monterad ovanpå mätarhuset. Oavsett system så är det trafiksäkerheten som är tänkt att gynnas.

Men så är kanske inte fallet. En studie genomförd av universitetet i Toronto visar att head up-displayen kan vara en distraherande faktor och därmed farligare än vad som är planerat.

Universitetet i Toronto har låtit genomföra två visuella mätstudier med testpersoner. Kort beskrivet gick de båda ut på att personerna skulle räkna antalet prickar eller identifiera former som visades slumpvis på en skärm. Ibland visades dessa objekt tillsammans med en inramad ruta som visade ytterligare information. När denna ruta, som symboliserade head up-displayen, dök upp visade det sig att testpersonerna hade betydligt svårare att tolka den övriga informationen, som symboliserade trafiken. Dels tolkades information många gånger felaktigt och tolkningsprocessen var över 200 procent långsammare. Långsam tolkning eller feltolkning kan i en trafiksituation vara ödesdiger.

– De två (samtidiga) visuella uppgifterna störde varandra och både reaktionshastigheten och noggrannheten försämrades, säger Ian Space som är professor vid universitetets avdelning för psykologi och den som ledde studien.