Historiskt låga resultat på körkortsprov – fler än hälften underkända

Andelen godkända prov hos Trafikverket har aldrig varit färre än nu. Statistiken har sjunkit stadigt sedan millennieskiftet, och nu får fler än hälften underkänt på första försöket. Enligt en ny undersökning beror det på att provtagarna har en övertro på sin egen förmåga.

Magnus Kvandal

Andelen godkända körprov och kunskapsprov för B-körkort har sjunkit stadigt under lång tid, och ligger nu på historiskt låga nivåer. 47,78 procent av körproven och 48,82 procent av teoriproven som gjorts mellan januari och november förra året hade godkänt resultat, enligt statistik från Trafikverket. Kvinnor klarar sig bättre än män i båda provdelarna.

– Statistiken har sjunkit stadigt sedan år 2 000. För dem som kör upp privat är det ännu värre, ungefär 40 procent klarar sig, säger STR:s ordförande Berit Johansson.

Enligt en ny studie som VTI gjort på uppdrag av Trafikverket beror den sjunkande statistiken på att körkortstagarna har en övertro på sin egen förmåga. De är inte tillräckligt förberedda, men utgår ifrån att de ska klara provet. En annan orsak till underkända teoriprov är brist på utbildningsmaterial på andra språk än svenska. Introduktions- och riskutbildningen är också oftast på svenska, varför det är svårt för en del att ta till sig dem.

När det gäller uppkörningsdelen dras i studien slutsatsen att körkortstagarna har svårt att värdera sin egen körförmåga, utgår ifrån att de inte gjort några allvarliga fel eller att förarprövaren varit för hård.

Enligt Berit Johansson anstränger sig inte körkortstagarna ordentligt.

– Trenden är att det inte är skämmigt att bli underkänd. Folk förbereder sig inte, de tar genvägar och "life hacks", säger hon.

I studien från VTI föreslås en rad åtgärder för att förbättra resultaten, bland annat att självvärdering ska ingå under hela utbildningen, att språkmöjligheterna ska förbättras och att åtgärder ska göras för att "öka körkortstagarens förståelse för provresultatet".

Trafikverkets tips till körkortstagare:

Kombinera privat utbildning och utbildning på trafikskola.

Mängdträning – de som börjar övningsköra tidigt klarar sig bättre.

Förberedelse – se till att läsa på ordentligt inför teoriprovet.