Foto: Mattias Rabe

Höga utsläpp leder till att hundratusentals dieselbilar återkallas

Audi, Mercedes, Opel, Porsche och Volkswagen. Dessa biltillverkare tvingas återkalla 630 000 dieselbilar i Tyskland sedan landets transportmyndighet har funnit att de släpper ut för höga nivåer av kväveoxider, dock utan att det rör sig om ett fusk likt det Volkswagen använt sig av på sina Euro 5-dieselmotorer.

Tyska transportmyndigheten Kraftfarhrt-Bundesamt, KBA, påbörjade ett större utsläppstest på drygt 50 olika bilmodeller av 23 olika märken i höstas. Granskningen kom till efter att Volkswagens fusk uppdagats och man misstänkte därför att fler biltillverkare kunde ha samma typ av aktiv manipulering för att nå ned till lagliga utsläppsnivåer. Bland de granskade bilarna fanns modeller från samtliga tyska märken, från Volvo samt från ett flertal andra tillverkare.

För drygt ett par veckor sedan meddelade KBA att deras granskning är avslutad och att man funnit att endast Volkswagen har fuskat aktivt. Däremot har man funnit andra konstigheter hos Audi, Mercedes, Opel, Porsche och Volkswagen som inte klassas som fusk men som ändå anses vara olämpliga.

De fem nämnda biltillverkarna använder nämligen, med hjälp av ett kryphål i lagen, olika tekniker för skydda motorerna genom att strypa avgasreningen vilket i sin tur leder till omotiverat höga utsläppsnivåer av kväveoxider (NOx).

KBA:s anmärkande av denna lagliga metod, men som anses ligga i en form av gråzon, har tillkommit för att i framtiden kunna realisera lägre NOx-utsläpp.

Audi, Mercedes, Opel, Porsche och Volkswagen tvingas nu av de tyska myndigheter att återkalla omkring 630 000 dieselbilar i Tyskland. Bilarna ska in för åtgärd av motorstyrningens mjukvara.

En tjänsteman vid KBA poängterar att BMW, som var tidiga med att implementera olika bränslebesparande tekniker, inte berörs av återkallelsen.