Familjen Hain i Göteborg.
Familjen Hain i Göteborg.

I dag börjar Volvos självkörande bilar användas av vanliga bilister

Vanliga och vanliga, bilisterna är ännu få till antalet och utvalda av Volvo Cars för att ingå i deras testflotta som ska hjälpa till vid utvärderingen av autonom körteknik.

Volvo rullar på med sitt Drive Me-projekt, som även involverar andra parter och som så småningom ska mynna ut i helt självkörande bilar för allmänheten. Projektet har pågått i flertalet år och redan vid presentationen i december 2013 sa man att en testflotta av så kallade autonoma bilar ska inta Göteborgs gator och vägar under 2017. Året har inte många dagar kvar, men Volvo håller vad de lovade för fyra år sedan. Från och med i dag, den 12 december 2017, börjar de två första, av totalt 100, självkörande Volvo XC90-bilarna att rulla i Göteborg. Två familjer, Hain och Simonovski, har fått mottaga var sin bil som de ska använda i vardagen för att på så vis skicka värdefull feedback till Volvo.

Ytterligare tre Göteborgsfamiljer får sina självkörande XC90 under 2018 och under de kommande fyra åren ska ytterligare 95 bilar ut på vägarna för att kontinuerligt skicka feedback till den svenska biltillverkaren som siktar på att ingen som färdas i en Volvo ska omkomma eller skada sig svårt från och med 2020. Året därpå är planen att märkets första självkörande bilar ska lanseras på marknaden.

Film: Vi testar Volvos självkörande bil

De båda familjer som nu har fått sina bilar kommer att förse Volvos ingenjörer med data så att de kan övervaka hur användarna brukar och interagerar med bilen i sin vardag, exempelvis när de kör till jobbet, kör barnen till skolan eller åker och handlar.

– Det känns riktigt bra att vara en del av det här projektet. Vi får tillfälle att ta del i utvecklingen av teknik som en dag kommer att rädda liv, säger Alex Hain, 45 år, som redan på bilsalongen i Detroit i januari i år symboliskt fick ta emot bilnyckeln.

Familjen Simonovski i Göteborg.

Till en början kommer familjerna att få köra bilarna med händerna på ratten. Gradvis kommer den autonoma körningen att introduceras, bland annat parallellt med att familjerna utbildas. Så småningom ska bilarna kunna köra på egen hand enligt olika steg, baserad på den information som bilarnas radarsensorer, kameror och andra förarassisterande system samlar in under färden.

– Drive Me är ett viktigt forskningsprojekt för Volvo Cars. Vi räknar med att lära oss mycket genom att engagera de här familjerna, och vi kommer att använda oss av deras erfarenheter för att forma utvecklingen av vår teknik för autonom körning så att vi år 2021 kan erbjuda våra kunder en helt autonom bil, säger Henrik Green, Senior Vice President för företagets forsknings- och utvecklingsavdelning.

Inom kort kommer Volvo även att sjösätta testflottor, motsvarande den som nu börjar rulla i Göteborg, i London och i Kina.

Familjen Hain, som var första familj att utses till Drive Me-familj, består av Alex och Paula, båda 45 år, och deras döttrar Filippa, 17, och Smilla, 14.

Familjen Simonovski består av pappa Sasko, 44, och mamma Anna, 41, samt deras barn Elin, 10, och William, 8.